Zůstaňte čistí.


Dluh - spoj v řetezu zotročení

Tento můj překlad je volným překladem článku Inelie Benz na tomto odkaze:

ascension101.com/sk/home/free-articles/29-july-2010/92-debt-a-link-in-the-chain-of-enslavement.html

Je přeložen jako dluh - spoj v řetězu zotročení.

Jelikož jsem nenalezla žádný česko-slovenský překlad, přeložila jsem jej sama. Omlouvám za případné nepřesnosti, studovala jsem jiné jazyky, ale význam článku je zachován :-) Doufám, že jsem nevytvořila nový karmický dluh :-)))

Tady je:

V duální realitě anebo rozměru , v jiných světech , jinými slovy  v jakékoli dimenzi,kde je smyslem existence „Já“ a kde je odděleno od  prostředí nebo jiných „Já“ , tam platí velmi striktní zákon energetické výměny.

Tato výměna energie je v podstatě o tom, že když někdo dává něco ze sebe sama, jako je čas, služba /servis,výrobek nebo místo, prostor/ někomu jinému, má druhá osoba povinnost vrátit  to první osobě nazpátek ve formě, která je pro první osobu  užitečná (kterou potřebuje), a to  ve úplně  stejném množství ( objemu energie) jako to, co bylo dáno.

Takže co se stane, když není zachován tnto zákon energetické výměny?

Nastane DLUH. Nastane karmický dluh, který jako oko v řetězu  spojuje dva lidi  negativní formou – formou „jinakosti“.

Finanční systém tak, jak je v současnosti prezentován, je zadlužen. Toto energeticky zotročuje lidi  kteří dluží finančním  institucím.

Pokud  se pracovník/pracovnice Světla rozhodne, že zasvětí svůj život dobru lidstva, odevzdávajíc všechen svůj čas, energii, vůli a prostor ostatním zadarmo, předpokládajíc, že universum mu/jí na oplátku odpoví tím, že mu/jí zajistí jídlo, střechu nad hlavou, ošacení a cokoliv jiného co on či ona potřebují a chtějí, vytváří tím on nebo ona dluh, který zotročuje všechny jim podobné v negativním významu   (propojení). Toto často vytváří vzájemně závislé  články karmického  řetězce mezi dvěma jedinci.     

Energetická výměna však nemusí mít  formu peněz. Absolutně však musí být tím, co ten či onen potřebuje. Tak například když psycholog dostane na oplátku za své služby nabídku reiki léčení, ale on jej nepotřebuje nebo jej akceptuje i když to neodpovídá jeho vibraci, vytváří se stále energetický dluh.

Co tedy můžete nabídnout zdrama tak, aby se dále nevytvářel energetický dluh? INFORMACE. Informace, která k vám přišla „odjinud“, je veřejným vlastnictvím, přišla k vám z Univerza, nikomu nepatří. Tuto můžete dál předávat zadarmo nebo za poplatek odpovídající úsilí a nákladům prezentace na veřejném webu.

Jakmile však začnete využívat svůj čas, dovednosti , energii nebo prostor  ku prospěchu jiné osoby, je nutné, aby jste je směnili za peníze služby nebo produkt, které POTŘEBUJETE VY.

Pokud jste zapojeni do charity pro společnost, dluh se nevytváří. Důvodem je, že jste sami příliš součástí této společnosti, tedy práce pro ni vytváří benefit ( je prospěšná) také pro vás.

Bylo zvykem, že kdysi se kmen staral o svého  kmenového léčitele/ léčitelku, šamana/šamanku výměnou za spirituání růst, které tento/tato kmeni poskytoval/a. Kmen mu/jí za to zajistil oblečení, jídlo a úklid prostor.

V patriarchální systému byla zrušena tato kulturní výměna energie, práce šamanů a léčitelů byla často prohlášena za nezákonnou. Protože již nefunguje tento princip odměny za spirituální služby jako u kmenů, nezbývá, nežli platit našim duchovním učitelům za jejich spirituální práci penězi, což udržuje čisté karmické vazby a nevytváří karmický dluh.

Pokud jste dotčeni tím,že by jste měli platit penězi výměnou za spirituální růst,  jste patrně ovlivněni patriarchálním pojetím chudoby. Mezitím byl přijat systém , který zpětně vytváří  vzájemnou závislost mezi určitým náboženstvím  nebo  jednotlivci a jejich „následovníky“. Toto nové paradigma jež nemá „následovníky“. Má pouze posluchače. Kteří musí zůstat, poslouchat, či odejít „zdarma“, kdykoliv  o tom on či ona rozhodne.

Jak odčinit peněžní nebo energetický dluh ve kterém se nacházíte právě teď? Splácíte jej instituci nebo osobě které dlužíte. Můžete také  zahájit „ smazání /vyčištění  tabule“ ,které  uvolní naše propojení s dluhem.   

Jak zastavit  tvorbu dalšího řetězu dluhu?

Požádejte vždy o energetickou výměnu, pokud poskytujte služby nebo prodáváte výrobky  , zaplaťte také vždy za služby nebo výroby,  které dostáváte od jiných. Pokud nechtějí přijmout peníze, jděte jinam.

Pokud máte peněžní problémy nebo jste dotčeni tím, že jste museli zaplatit za něco, co mělo být zdarma, proveďte cvičení za znovuspojení s duchem peněz.

ascension101.com/cs/ascension-tools/19-five-minute-mp3s-for-the-workplace/51-self-growth-audio-tools.html