Zůstaňte čistí.


Září - september 2015

Moji milí,

Dlouho jsem se odmlčela, dlouho jsem kráčela vnitřní cestou bez sdílení mého nitra se širším veřejným světem.

Dnes, kdy se propojuje  naše vnitřní individualita s potřebami společnosti , mám i já potřebu a pocit sdílet to,co ke mně přichází  s vnějším světem a také s Tebou, kdo čteš tyto řádky... Zdravím Tě a přijímám do svého života, neboť všichni jsme Jedno a sdílíme totéž i když v různých projevech našich životů.

Stále se spojuji se svým andělem strážným, se svými průvodci a mistry a nasluchám svému vnitřnímu hlasu.Stále se ptám,jak mohu přispět svým dílem k obecnému blahu...žádám, aby vše, co s druhými sdílím, sloužilo nejvyššímu dobru mému i všech zúčastněných v souladu s Božím plánem a Božím načasováním, vůlí Stvořitele všeho, co jest... 

Poselství, které cítím, že mám sdělit tomu, kdo čte tyto řády, je velmi jednoduché...

 

Ptejme sa každý den po smyslu našeho života, po úkolu, proč jsme právě tady a teď a jaké je naše poslání.

 

Zahoďme všechna stará a nepotřebná přesvědčení, názory, vzpomínky na minulost a vyjděme na novou cestu. Beze strachu,v očekávání krásné a radostné přítomnosti a budoucnosti. Zákon stejnorodosti stále působí...

Žádejme o urychlení karmických procesů a propuštění z vazeb staré karmy,abychom mohli čistě a bez zábran sloužit tomuto světu a Světlu v něm.    

S láskou a v pravdě  - - -  Atauí