Zůstaňte čistí.


Září - september 2014

Způsoby komunikace dovnitř s našimi buňkami.pdf (148931)

Poselství přijala vnitřní cestou Atauí , 15. 09. 2014 v Brně

Způsoby komunikace „dovnitř“ – s našimi buňkami.

Navazují na poselství mistra Kryona „14 otázek – 2. Část“ Otázka 8. Jak mohu mluvit se svým tělem?

( odkaz zde: www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1304:kryon&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128  )

Toto poselství nám sděluje některé ze způsobů, jak lze komunikovat dovnitř, jak lze oslovit naši buněčnou strukturu,  rozsvítit světlo v našich buňkách a tak žít v energii tvůrce sebe sama a účastnit se procesu spolutvoření  multidimenzionální DNA.

S "innate“ ( vrozenou moudrostí našich buněk) hovoříme  vždy s otevřeným srdcem a posíláme jí lásku . S našimi buňkami můžeme komunikovat takto:

  1. Slovem
  2. Dechem
  3. Představou
  4. Skutkem
  5. Meditací
  6. Tvorbou

1.  Slovem

K našim buňkám můžeme hovořit přímo, buď vnitřním hlasem – potichu nebo je oslovit nahlas, kupř. pozitivními afirmacemi.

U vnitřního hlasu se nejdříve zklidníme dechem, pak pozornost i energii přeneseme pomocí dechu nitrem našeho těla tam, kde nás to například bolí a zeptáme se : „Buňky lokte, svalu, zad… Co teď nejvíce potřebujete?    Klidně dýcháme a setrváme pozorností na místě: Dostane se nám odpovědí buď obrazem nebo přímo pohybem těla nebo informací co máme udělat.

U afirmací stačí říci – "Poslyšte buňky mého těla, já jsem světlo a miluji vás. Já …( jméno)"

2. Dechem

Pouze dýcháme, vědomě, klidně, plynule, základem dobrého nádechu je hluboký výdech. Nadechujeme před srdce zvenku dovnitř .  Jsme uvolnění . Dech sledujeme svým vnitřním zrakem a vedeme jej Přes srdce hluboko do břicha, tak se „rozhlédneme“ a vnímáme energii, teplo, barvu -  napojujeme se na klidovou část našeho niterného já – oblast břicha pod pupíkem. Pak nadále nemyslíme, vnímáme pouze rytmus našeho těla a  jsme propojení  pouze s naším dechem nádech, výdech, nádech , výdech…

3. Představou 

Několikrát nadechujeme lásku a světlo do srdeční čakry a pak toto světlo rozvádíme jako jemný zlatý prach nitrem těla do všech orgánů až pod kůži, odkud prozařuje naše světlo ven. Mohu pronést tato slova s rukou položenou na srdci:  

Naplňuji se tím nejlepším , čím jsem, božskou esencí mé podstaty – ta mě  právě teď uzdravuje a propojuje mé světlo se světlem vesmíru.

Hravé představy – čističi našich buněk, hasiči proplachují hadicemi naše žíly atď.

4. Skutkem

K naší vnitřní moudrosti můžeme promlouvat tím, že uspokojíme  3 základní „ hmotné“ potřeby buněk – tzv. čistý vzduch, čistou vodu a „čistou“ stravu ( bio, zelenou, raw food – každý jak to cítí), dále je to dovolená, slunečná lázeň, jóga, taiči, čikung , akupresura, akupunktura , tantrické masáže – láskyplné doteky, mapování.

5.  Meditací

Na rozdíl od představy podle 3. , která je spíš hravá a dětsky fantazijní, je toto  meditace -  kde jsme aktivní.  Energii ze začátku vědomě vedeme, pozorujeme ji až poté. Ukotvujeme se do zemského jádra  a propojujeme se s centrálním sluncem, vedeme energie vždy srdcem a s láskou. Pak naplňujeme celé tělo zlatobílým světlem. Sami jsme přemostěním mezi nebem a zemí. Inspirace je v díle Jasmuheen Umění harmonického života  - tvůrčí  vizualizace  dech  a světlo, str. 34.

Dále je možné vést energii a dýchat podle Fráni Drtikola, kde energii dechu vedeme do zadem po páteři do před temeno a vstupujeme zvenku do Třetího oka a výdechem přesně opačně vrátíme energii z třetího oka nad temenem hlavy podél páteře dolů a výdech končíme uvedením – uložením  energie do místa v těle kam potřebujeme . kupř. kotníky  - pak již energii pouze pozorujeme, sama si nachází místa,  kde chce léčit ( před tím se napojila na moudrost 3. oka, „ví“ co má dělat). To je projevem vnitřní moudrosti našich buněk   a naše komunikace s nimi.                   

6. Tvorbou.

Jedná se o  intuitivní podvědomé výtvory těla a buněk – promlouvá k nám svou řečí  - příklady jsou : automatické psaní, automatická kresba, intuitivní mandala, tvorba  - v rámci relaxační arteterapie, zpěv – především neřízený – alikvotní, hudba – bubnování, tanec, kreativní psaní , verše –vše co je spontánní, nepodléhá pravidlům mozku , je tvůrčí. Vždy, když se člověk, vysportuje, vypíše, vyzpívá  - to, co mu „uleví na duši“ To je také  způsob komunikace s našimi buňkami směrem dovnitř s naší vrozenou vnitřní moudrostí.

S láskou a v pravdě Atauí

© 2014 Dagmar Elisabeth Selecká

Tento článek je volně šířitelný pro nekomerční účely v  nezkráceném rozsahu a  s odkazem na stránky a autora  www.ataui.eu.