Zůstaňte čistí.


Jak  vytvořit blahobyt

Blahobyt tvoříme na základě vědomého rozhodnutí, je to forma zhmotňování našich záměrů v realitě.

Před tím, je důležité splnit v sobě dva předpoklady.
Být plně přesvědčen o tom, že je mým přirozený stavem a právem

( Cítit se v něm přirozeně a šťastně   - ne pýcha, ne pocit viny či jiné ego projevy. Poznáme to tak, že pořád uvažujeme střízlivě, vážíme si toho, čeho jsme dosáhli a setrváváme v srdci  - vděční  Vesmíru za to, co máme - neláká nás to k utrácení, povyšování se, hazardu atd.)

Prozkoumat, zda nemám vědomé či nevědomé pocity viny, pocitu že si jej nezasloužím, strachu a jiných sebedestruktivních modelů  - tehdy manifestaci rozhodnutí nic nebrání , pokud dodržujeme níže uvedené zákony .

V okamžiku, kdy toto rozhodnutí realizujeme, je důležité respektovat zákony Boží trojjedinnosti, které začnou platit velmi rychle na Zemi a budou "oddělovat zrno od plev" a neumožní každému manifestaci jeho přání. Zároveň jsou zavedeny s láskou a pro ochranu úplně všech a proto se k nim může kdokoliv kdykoli přihlásit, uvědomit si svá pochybení a začít je ctít:

1. Nechť se vše zlé na dobré obrátí a k Božímu pořádku nechť se navrátí.

2. Nechť se vše Božské Božím stane a vše zlé nechť se odestane.

3. Nechť se všechen hněv na lásku promění a vrátí se tam odkud Láska pramení.

Dodržení těchto pravidel je zárukou, že se těm, kteří je opravdu budou takto používat v mysli i v životě, bude dařit zhmotňovat svá přání .

Pozn. autorky: Jsem si vědoma některých nepřesností v překladu do češtiny i archaizmů, nicméně mám respektovat co nejvíce původní text tak, aby byl dodržen jeho významový náboj a síla slova a který byl přijat ve slovenštině a také ve verších.Totéž se týká  interpunkčních znamének - zejména čárek, které se většinou nesmějí používat, aby nebyla přerušena energie věty. Děkuji:-)

Text je možné dále publikovat a kopírovat pouze s uvedením aktivního odkazu v plné  a nezkrácené  formě pouze pro nekomerční účely.