Zůstaňte čistí.


Srpen - august 2014

 

Ako naložiť so strachom z ovládania bankami , fiančných inštitúciami a podobnými skupinami ?

O tom hovorí nasledujúce video:  Ilumináti a paralelní verze planety Země, ku ktorému prikladám pár praktických rád tak, ako som ich dostala:

www.youtube.com/watch?v=m_SA5OT_EwQ

S týmto videom a jeho obsahom naprosto súhlasím. AKO NA TO ? Púhy zámer nestačí. Pýtala som sa svojho vnútra, ako je možné, že sa tak ťažko a pomaly presúvame z reality kde existuje strach z iluminátov do reality kde ilumináti neexistujú a prečo sa v nej dlhodobo neudržíme.
Dostala som túto odpoveď z knihy od Jasmuheen - Umění harmonického života, kapitola zvyšování vědomí pomocí programování ...úryvok z cit.:...zvyšování vědomí zahrnuje změnu vnímání času....Do programování by měly být zahrnuty budoucí životy....čarodějové a jasnovidci žijí zpět v čase...Hlavní příčinou proč určité nechtěné podmínky odolávají působení, které bychom očekávali k jejich vyřešení je OPOMENUTÍ ROZPUŠTĚNÍ NEGATIVNÍCH A ŠKODLIVÝCH VZPOMÍNEK Z BUDOUCÍCH ŽIVOTŮ.
( Pýtala som sa prečo ešte stále v linearite času a dočítala som sa , že v 4D realite, ktorá má 7 úrovní, existuje po 3. úroveň lineárny čas, lebo to je hmotná dimenzia. Až od 4. stupňa 4D reality už hmota neexistuje. Predpokladám, že sa nachádzame niekde na prelome medzi 3. a 4. stupňom, lebo je mi jasné, že v prítomosti liečim cez minulosť svoju budúcnosť, aj keď sú všetky "časy" v podstate paralelné. Viz ležatá osmička, nekonečnosť.Kde je 4D, 3. stupeň, tam je hmota a linearita času, z ktorej často vykĺzneme a všetci vieme, aké je to niekedy zábavné)    
Doporučované programovací prohlášení cit.:
"Se silou záměru svého já nyní pokorně prosím Duchovní hierarchii (zde můžete vložit jakoukoli bytost či Bytí, s nímž se cítíte duchovně spojeni), aby z mého fyzického, emočního, mentálního a duchovního těla rozpustila a odstranila všechny negativní a škodlivé vzpomínky z minulých, současných a budoucích životů."
K tomu ešte pridávam, že denne opakujem prehlásenia o  súlade s Božím zámerom, mojom ZÁMERE - pre najvyššie dobro nás všetkých, o súlade s božským načasovaním. Je to spôsob ako konať v súlade so stvoriteľom v úcte, láske a pokore. K tomu ešte meditujem na centrálne slnko a POZOR! "Ke komunikaci se sebou zvu pouze bytosti Světla, které pracují pro mé mejvyšší dobro."
Toto je 4. krok z 5-tich krokov k otvoreniu s vyššej komunikácii podľa tej istej autorky. str. 220. Vrelo doporučujem :-)