Zůstaňte čistí.


Říjen - október 2014

Jak sladit duchovní a praktický život nového člověka této doby.

 

Vnitřní cestou přijala Atauí,  dne  30.10.2014 v Brně.

Milovaní,

Uvádím pár stručných rad k tomu, jak  integrovat Světlo a tím sladit duchovní  a fyzický/praktický  život.

Ke sladění obou stránek / aspektů našich životů může dojít pouze tehdy, když jsou propojeny  cestou srdce. Dokud tomu tak není, většinou dochází k nesouladu duchovního  a praktického života. Pro cestu srdce se musíme rozhodnout, dovolit ji a také ji žít. Nechat se vést cestou srdce. Postačuje pouze deklarace/prohlášení, rozhodnutí, přijetí  ( asimilace) a zakotvení ( integrace) tohoto nového způsobu bytí. Bez výslovného souhlasu lidí jako božských bytostí svobodné vůle tato cesta není možná, nenastupuje „automaticky“, je nutno být aktivní. 

Také lze aktivně požádat o pomoc  s asimilací a integrací tohoto nového způsobu světelného Bytí  Legii bílých perutí  armády milosrdenství archanděla Michaela. Bílé perutě symbolizují osvobození, boží milosrdenství, odpuštění a energii ducha svatého jako aktivní inteligenci Božského já.

V těchto dnech je velmi napomáhající energie  srdce bezpodmínečné lásky mistryně Magdaleny, která společně s Marií matkou léčí a ochraňuje „mladá“ srdce, které se ještě „učí“  a  právě nastupují cestu klidu a vnitřního míru i přes to, že  vnější  situace , tomu nenasvědčuje.  V tom spočívá mistrovství otevřených srdcí nového věku  - věku lásky. Je možné přijmout energii lásky věku lásky bez hranic a bez podmínek.

Dále nám energie těchto dnů umožňuje „ zavinout“ strach do světelných zářících energií naší lásky a tím jej postupně uzdravovat a rozpouštět.   Tomto procesu pomáhá výslovná žádost a povolení zároveň, aby Světlo neustále prosvětlovalo všechny struktury našich těl, až do subatomárních nejmenších  částeček naší DNA jak  lidské pozemské,  tak lidské multidimenzionální / vesmírné.

Tím se regeneruje a „zpevňuje“ krystalická DNA, světelné tělo se tak dostává prostřednictvím multidimenzionální  DNA za pomyslné hranice sestry Gaii , protéká celým Vesmírem až k centrálnímu zdroji/ Slunci/ počátku všeho stvořeného. Přímým oslovením našeho vyššího já,  tak k sobě přivoláváme frekvenčně  „nejvyšší“ části naší bytosti, ( jenž se běžně nacházejí v jiných dimenzích a frekvenčních pásmech). Tak se naše bytost stává postupně celistvou , sjednocuje se  se všemi svými aspekty a postupně vytváří komplexní světelnou bytost se všemi aspekty dokonalého Božského „ Já  jsem vědomí“ , Boha/ Bohyně , včetně všech darů, schopností a talentů, které se opět „vracejí“ a připomínají se nám jako vzpomínky duše. Tyto talenty a dary nyní slouží nejvyššímu blahu všech bytostí v souladu s Boží vůlí,  Božím načasováním a plánem duše.

 To vše podle pocitů srdce a pod vedením našeho vnitřního učitele a vlastního  Božského Já jsem vědomí. Tak se stává lidská bytost jako Boží aspekt Stvořitele aktivním tvůrcem svého života, neboť je již součástí vesmírného celku. Ptá se,  jak může prospět nejvyššímu blahu všech , jak může pomoci celku. Již na sebe nepohlíží jako na jednotlivce s potřebami jednotlivce, ale přes konání pro blaho celku v jednotě  Božím záměrem, sama dostává vše potřebné pro svůj život od Vesmíru – stvořitele. Tato vědomá duchovní lidská bytost již ví a koná pro Světlo a ve prospěch Světla. Koná a cítí jako součást duchovní rodiny, v nadhledu a ve svém středu, ne jako jednotlivec se svými osobními potřebami a nic více. „Odměnou „ za toto neustále pociťované a prociťované propojení je  klid a mír v srdci člověka jako lidské i vesmírné bytosti , zázraky a nečekané náhody, souhry na sebe na navazujících událostí / synchronicit, díky kterým nový člověk získává a cítí vnitřní sílu, vyrovnanost a klid.

S láskou a v pravdě pro všechny bytosti  na cestě  Dagmar Elisabeth Selecká - Atauí.

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem s uvedením jména autorky Dagmar Elisabeth Selecké  a aktivního odkazu na webové stránky www.ataui.eu. Děkuji.