Zůstaňte čistí.


Obnova propojení s Bohem - křest čtyřmi živly

Přijala Atauí, dne 31. července 2014 v Brně.

Milí spolutvořící pracovníci světla, toto poselství jsem přijala ku pomoci nám všem, kteří si přeme být vedeni Bohem, světlem a inspirovat ostatní svým posláním. Je to velmi silné prohlášení, které se podobá zasvěcení a obnově slibu propojení s Bohem, jehopřijetí do srdce a celé bytosti. Má o to větší moc, že je učiněno v dospělosti na základě naší svobodné vůle, poslední den v měsíci, který přeje rychlým změnám a duchovnímu růstu.

Je pomocí všem, kteří se rozhodli zvolit místo strachu lásku a žít svým posláním. Jeho obsahem je odevzdání se vedení Světla a jeho propojení s naší DNA, poselstvím mistra Kryona, za pomocí a podpory živlů. Toto propojení posiluje ukotvení v Zemi, propojuje Nebe a Zemi a prosvětluje Zemi naším vnitřním Světlem.

Je zde zachována naše svobodná vůle, takže se často používá výraz "staniž se" nebo "povoluji" ."Amen" značí odeslání našich slov nahoru. Používáme křestní jméno které jsme získali od rodičů nebo první jméno u křtu.

Pro všechny s Láskou Atauí  .

JÁ......( JMÉNO) ODEVZDÁVÁM SVOJI MYSL A EMOCE DO RUKOU BOŽÍCH. STANIŽ SE. AMEN. TVÁ VŮLE SE STAŇ.AMEN. DĚKUJI ZA VŠECHNO CO MI PŘINÁŠÍŠ, BOŽE, A S RADOSTÍ A VDĚKEM TVÉ DARY PŘIJÍMÁM, BOŽE . AMEN.TVÁ ....( JMÉNO).AMEN.

DOBROVOLNĚ SE ZŘÍKÁM VŠEHO, CO VE MNĚ NENÍ BOŽSKÉ - JÁ, BOHEM MILOVANÁ, MOCNÁ A CELE BOHU ODEVZDANÁ ...       ( JMÉNO)

BOŽE, PŘIJÍMÁM TĚ DO SVÉHO SRDCE TADY A TEĎ V .... (  NÁZEV MÍSTA, KDE SE NACHÁZÍM) DNE....( DATUM)

CELE PŘIJÍMÁM KŘEST VODOU, OHNĚM , ZEMÍ I VZDUCHEM.

MILUJI TĚ, BOŽE MŮJ, JSI TADY A TEĎ V MÉM SRDCI, V MÉM MÍSTĚ NEJVYŠŠÍ POTŘEBY, V KAŽDÉM KOUSÍČKU MÉ BYTOSTI, JSI V MÉ DNA.

MILUJI TĚ, BOŽE MŮJ, A CELE SE TOBĚ ODEVZDÁVÁM. POVOLUJI A DĚKUJI ZA TVÉ PŘÁTELSTVÍ, ZA TVÉ SVĚTLO, ZA TVÉ BYTOSTI SVĚTELNÉ, KTERÉ MI POMÁHAJÍ A SLOUŽÍ A KTERÝM SLOUŽÍM A POMÁHÁM  I JÁ, TEBOU, BOŽE,VEDENA, TEBE MILUJÍCÍ A TOBĚ CELE ODEVZDANÁ... ( JMÉNO)  - SVĚTÉLKO BOŽÍ, JEDNO Z MNOHÝCH LÁSKOU PROSYCENÉ, RADOSTNĚ TVOŘÍCÍ PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO NÁS VŠECH A KE TVÉ SLÁVĚ, BOŽE MŮJ JEDINÝ, MILUJÍCÍ A MOCNÝ.

DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI. AMEN ... ( JMÉNO).POVOLUJI VSTUP ENERGIÍ BOHA DO MÉ PODSTATY BYTOSTI VŠUDE, KDE JSEM, KDE JSEM BÝVALA A KDE BUDU. AMEN. S LÁSKOU VŠEPŘESTUPUJÍCÍ MILOST BOŽÍ...... ( JMÉNO).....5.5.1975 ( DATUM NAROZENÍ V ČÍSLECH - TADY KUPŘ. PĚT PĚT JEDNA DEVĚT SEDM PĚT). AMEN.    

Pozn. Text je volně šířitelný v nezkráceném znění a s uvedením aktivního odkazu na stránky www.ataui.eu.