Zůstaňte čistí.


Ako integrovať svetlo

Posolstvo prijala vnútornou cestou Atauí 17.7.2014 v Brne.

Týka sa odpovede na otázku Atauí, ako začleniť svetlo multidimenzionálnej DNA do vlastných svetelných štruktúr.

Túto otázku Atauí položila Vedomiu po prečítaní 12- tich vrstiev DNA od Kryona z magnetickej služby. 

kryon.webnode.cz/news/a12-vrstev-dna1/

Takto znie odpoveď - prehlásenie, ktoré môže učiniť každý z nás podľa zákona slobodnej vôle ( je dobré držať v ruke krištáľ alebo iný vhodný kameň) Je v mojom rodnom jazyku a bez interpunkčných znamienok a odstavcov, lebo tým sa narušuje plynulosť posvätného  textu. Povolené sú iba bodky za vetami a bodkočiarka( ;) -tu vo význame dvojbodky ( :).

Ak by ste potrebovali preklad do češtiny, napíšte mi na ataui@email.cz a ja text rada preložím a umiestnim sem:

" JA SOM SVETLO. JA SOM SÚČASŤOU BOŽSKEJ DNA. NAPLŇUJEM SA PRELíNAM A DOPLŇUJEM TÝM NAJLEPŠÍM ČO VO MNE JE ;BOŽSKOU ESENCIOU MOJEJ PODSTATY MULTIDIMENZIONÁLNYM VYSOKOFREKVENČNÝM SVETLOM PODSTATY MOJEJ BYTOSTI KTORÁ JE BOŽSKÁ A JE PRÁVE TERAZ A TU S BOHOM AKTÍVNE PREPOJENÁ. STANIŽ SA.VŠETKO OSTATNÉ NECH JE ZABUDNUTÉ VO VŠETKÝCH TERAZ A TU PRÍTOMNÝCH OKAMŽIKOCH MULTIDIMENZIONÁLNEHO BOŽSKÉHO VEDOMIA U VŠETKÝCH TERAZ A TU NA TOMTO PROCESE VZOSTUPU ZÚČASTNENÝCH VEDOMÍ KTORÉ TERAZ A TU SÚ VO SVOJEJ SVETELNEJ VIACVRSTEVNATOSTI MULTIDIMENZIONÁLNEHO VŠETPRESTUPUJÚCEHO VEDOMIA O SAMÝCH SEBE SÚČASŤOU TEJTO ČASTI VESMÍRNEHO PLÁNU BOŽSKÉHO VŠEVEDOMIA.NECH SA TERAZ A TU VŠETKO BOŽSKÉ BOŽÍM STANE A VŠETKO ZLÉ NECH SA ODSTANE; NECH SA VŠETKO ZLO NA DOBRÉ OBRÁTI A K BOŽSKÉMU PORIADKU NECH SA OBRÁTI ;NECH SA VŠETOK HNEV NA LÁSKU PREMENÍ A VRÁTI SA TAM ODKIAĽ LÁSKA PRAMENÍ. TAK PRAVÍM A POVOĽUJEM ZMENU VO SVOJEJ SVETELNEJ A VŠEŠTRUKTÚRE TERAZ A TU DNA JA BOHOM STVORENÁ MILOVANÁ A MOCNÁ ....... ( treba uviesť celé meno, hlavne to prvé od rodičov a dátum narodenia v čísle napr. 11 05 1980 - to je náš číselný kód ) STANIŽ SA. AMEN."

Pozn.

Celý text sa prečíta nahlas, je to deklarácia a povolenie prestúpenia - splynutia s Božskou esenciou -prapodstatou našej DNA na multidimenzionálnej úrovni dnešných energií. viacej o nej na odkaze tu :

www.ataui.eu/blog/autorske-clanky-/samolecba-bozskou-esenci/

Začína sa deklaráciou našej majstrovskej podstaty tvorby - Ja som. Výraz "teraz a tu" je zvýraznený kurzívou, je vyjadrením moci prítomného okamžiku, lebo ina tomuto Vesmír "rozumie" a týka sa všekých realít a časových rovín súčasne.  Je to rekalibrácia súčasnej DNA na "vyššie frekvencie": Slová "ja bohom stvorená milovaná a mocná " znemná oprávnenie nám Bohom dané k majstrovstvu a sobodnej tvorbe nášho života.♥

Kto pozná svoje svetelné symboly a kódy, môže ich na konci použiť ako vlastnú svetelnú pečať. Meno a číslo narodenia stačia, odosiela sa slovom Amen.  V závere sa deklarujú zákony Božej trojjedinosti, ktoré sú platné pre súčasné energie všeobjímajúcej  lásky - vedomia srdca, tým se zámeru žehná a maximálne sa presvetľuje.   Zákony Božej trojjedinosti sú bližšie popísané na tomto odkaze a aktivuje sa nimi vedomie Lásky otvoreného srdca:    

www.ataui.eu/blog/autorske-clanky-/jak-vytvorit-blahobyt/

Tento text je voľne šíriteľný v neskrátenom rozsahu, s uvedením aktívneho odkazu na tieto stránky.