Zůstaňte čistí.


POSELSTVÍ PŘIJATÁ VNITŘNÍ CESTOU

Byla jsem vyzvána, abych uveřejňovala poselství mých průvodců, která jsem přijímala     v posledních měsících chanellingem a automatickým písmem.Tato poselství  jsou pomocí, návodem a inspirací pro všechny, kdož se rozhodli jít cestou srdce, lásky a vzájemného spolutvoření a pomoci tak nám všem i matce Zemi na vzestupu.

V poselstvích jsou odpovědi na otázky které jsem kladla svým světelným průvodcům, mistrům a andělům, když jsem se chtěla na něco blíže zeptat nebo jsem nevěděla, jak dál a ptala jsem se na nejbližší krok, který mám udělat. Neustále předávám vše do rukou nebeského Otce/Matky Stvořitele a odevzdávám mu svou vůli, ego -  nevědomou část mé mysli, abych tak mohla osvítit mé strachy, obavy, pocity oddělenosti a vše , co jsem kdy potřebovala dostat do rovnováhy v energiích, kterými si nyní procházíme. 

Můj prapůvod cítím v Plejádách a kolébku své duše v Brazílii a Amazonii. Často navazuji na informace Lee Carolla a poselství mistra Kryona, které mi umožňují propojovat púvodní technologie, učení a vesmírné zákony s energiemi nové doby.

Jsem nyní jistě předvědčena, že opravdová cesta k trvalému uzdravení tkví z poloviny v uzdravení duše a z poloviny v uzdravení těla a žádnou z těchto částí nelze obejít, ani vynechat. Každému však dávám svobodnou volbu i vůli, kterou částí cesty si přeje projít.

Přeji Vám příjemné čtení, neboť vše, co je zde psáno, jsem přijala v souladu s Boží vůlí a pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, nás, milovaných i milujících, hledajících                a nacházejících sama sebe a své místo ve vesmírném plánu. V nádheře energií , pocitů    a laskavosti, které nás vedou k sebepřijetí a sebelásce, abychom měli z čeho dále svítit na cestu ostatním i sami sobě.

Posílám vám všem vřelé objetí, úsměv od srdce a přání krásného  povznášejícího pocitu při čtení těchto řádků.

S láskou všem Atauí   

P.S. Všechna poselství jsou volně šířitelná, s uvedením aktivního odkazu na tyto stránky. Děkuji :-)