Zůstaňte čistí.


Vlastním Světlem - dýchej srdcem a napoj se na srdce Země

Jako světelné bytosti můžeme aktivovat své vlastní Světlo a posílat ho až do zemského jádra a tím matce Zemi pomáhat v jejím přerodu.

Postup   jak toho lze docílit budu popisovat na přednášce 23. července 2014  pod názvem  Mé vnitřní Světlo - Jak jej najít, rozzářit a zavést k matce Zemi ?

Odkaz na přednášku je zde:

www.ataui.eu/kalendar-akci/ataui-pripravuje-/cervenec-2014/

Podle mých posledních informací máme "dýchat srdcem". O dýchání srdcem jsem se zmínila podrobněji tady ♥♥♥:

www.ataui.eu/novinky/

Rovněž jsem si všimla velkého tlaku a chaosu a další poselství bylo "Roztáhni svá křídla".Dále mi bylo řečeno že již slyším a poslouchám i rozumím, jen "nedělám dost" .Ptala jsem sem, zda pracuji málo, bylo mi řečeno, že ano, i když jsem již únavou nemohla dále. Bylo to  vnitřní podstatě mé práce. Mělo to znamenat,že se po mně žádá něco specifického  že jsem dosud "nenahmátla" to pravou podstatu - chuť a zeměření mého poslání  šamanky - léčitelky.

Začala jsem psát o šamanských způsobech léčení o bylinkách, bubnování, o léčivé moci kamenů a živlů a stále jsme cítila, že přesně toto se v tuto chvíli po mě nežádá.

Také únava, kterou tato práce s sebou nesla a bolesti u srdce mi byly signálem, že toto není plné využití mého tvůrčího potenciálu. Prvího dubna jsem ještě netušila, že odpověď bude geniálně jednoduchá tak, jak to už ve vesmíru bývá a jak si to my, lidé rádi zesložiťujeme. 

Procítila jsem, že mám nejdříve  jako šamanská adeptka léčitelka  pomoci vyléčit srdce matky Země a tím se vyléčíme mi lidé jako celek i jako jednotlivci.

Dnes již vím, že mám začít léčit láskou a příčinu všech bolestí - bolavé srdce matky Země. Že mám začít přes léčení vlastního srdce pomoci od bolestí matce Zemi jak nejlépe umím a dokáži. 

Toto mohu učinit hned, dále mám popsat léčivé vlastnosti byli a kamenů/ krystalů, které již znám a nespěchat ani neodkládat. Mám konat.

Vše, co jsem se dodnes naučila se propojuje a směřuje k tomuto cíli, posvátné byliny, kameny, voda čištění světelného těla, prostor, posvátné rituály.  Že mám konat tam, kde je to opravdu nejvíce zapotřebí. Opravdu jsem jedno - my a Země a Vesmír a láska . Bez vyléčeného srdce vlastního, srdce Země  a nového řádu lásky na Zemi se nemůžeme cítit dobře. Matka Země nám naši podporu  krásně oplácí, vrací nám naši lásku  a dává nám pocit míru  a opravdového uzemnění. Jen tak můžeme snést dary z nebes na Zemi a zrealizovat je ku pomoci Všeho.

Pomoc Zemi a vedení lidí k tomu, aby se naučili jak posílat energii lásky do srdce matky Země - to je mé poslání i úkol.

Posláním šamanů dneška je umění léčit Zemi bez pomůcek "pouze" láskou svého srdce. Ano,můžeme bubnovat, zpívat a používat kouř posvátných bylin, ale pokud nebude opravdové lásky v našich srdcích, nebudeme srdcemi nadšeně zpívat a všechny pomůcky budou jenom prázdným obalem. Toto je opravdový smysl mé práce a podstata mého poslání šamanky - léčitelky.

Dosud mi nedávaly dílky informací celostní náhled, ale nyní je skládačka úplná.

Léčíme Zemi láskou :

Jak?

Aktivací vlastní srdeční čakry Bohyně a propojením se srdeční čakrou matky Země. K tomuto procesu zavedení nového řádu do matky Země odpovídá Bohyně Tamara- je bohyní Božího řádu. Svítí intenzivně  a ve vlnách. To se právě vyšší princip chaosu tohoto týdne, jak jsem poznamenala v novinkách tohoto týdne.Zde: www.ataui.eu/news/chaos-taky-vam-to-neco-pripomina-/  

Co je důležité udělat před léčením Země?

Požádat o aktivaci vlastní srdeční čakry  a propojení se srdeční čakrou bohyně Tamary (jako zástupkyní Bohyně Božího řádu matky Země) v mém Bytí a na závěr povolit toto propojení integrací do vlastních svetelných struktur (to je důležité opatření proti manipulaci a projev vlastní energetické svébytnosti a svobody).Tím aktivuji vlastní vibrace Bohyně v našem srdci a propojují se s vibracemi  Bohyně Tamary.

"Bohyně Tamaro, prosím, obklop mě svou láskyplnou vibrací Bohyně a vibrací Bohyně božího řádu. Je mým přáním aktivovat svou vibraci Bohyně a jejích aspektů v mé duši, aby se manifestovala srdeční čakra Bohyně v centru a jádru mé vlastní srdeční čakry. Se zrozením a propojením srdeční čakry Bohyně a mé vlastní srdeční čakry umožňuji lásce Bohyně, její čistotě a pravdě, aby svým vyzařováním naplnila celé mé bytí nejvyšší boží blaženou láskou. Nechť tato láska vyzařuje z mé srdeční čakry Bohyně a podporuje ji, aby se stala jedním s mou vlastní srdeční čakrou. Toto také pomáhá hluboké očistě v mém bytí, zejména mého emocionálního těla. Bohyně Tamaro, podporuj mě v této aktivaci a zkušenosti, je-li to boží vůle mé duše a Stvořitele. Děkuji Ti a výslovne povoluji  vstup energie tejto modlitby do všech mých struktur. Staniž se. Amen."

Srdeční čakra bohyně Tamary- matky Země si můžeme představit takto cit:

" Rádi bychom, abyste si představili srdeční čakru Bohyně v perleťovém světle, zcela malou v srdeční čakře Matky Země. Dejte srdeční čakře Bohyně lásku Bohyně a vibraci svého vlastního bytí ze své srdeční čakry a sledujte či vnímejte, jak srdeční čakra Bohyně ve světle roste, sílí, zvětšuje se a nabírá na síle, postupně se integruje do vibrací srdeční čakry Matky Země, jakoby to byla vlákna světla proplétající se a utkávaná jako jedno."

Celý proces je prosvětlování matky Zěmě a propojování našich srdcí energií lásky postřednictvím srdeční čakry Bohyně Tamary která je propojena s naší srdeční čakrou. V našem srdci je srdce Bohyně Tamary a srdce bohyně Tamary je kolébáno v srdci matky Země.

Títo se léčíme my a matka Země prostřednictvím energií naší vnitřní Bohyně a Bohyně Tamary. Společně nastolujeme nový Boží řád   zavádíme do nejniternějšího jádra - srdeční čakry Země energii LÁSKY. To je posláním nás jako Božích bytostí které právě teď přišly na matku Zemi pomoci jí s jejím vyléčením a uzdravením tím, že vetknou do jejích struktur citlivě a s nesmírnou láskou to, co ona i my nejvíce potřebujeme lásku všeobjímající, neměnnou a stálou. Tak mocnou lásku Stvořitele, která uzdraví nás všechny a vetkne do našich srdcí mír a Světlo již navždy.

Píši vše zjednodušeně pro snadnější představu a procítění.

Odkaz na citaci a poselství - Probouzení srdeční čakry Země jsou zde:

www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1228:natalie-glasson-tamara&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

 

 

 

Do té doby, dýchejte srdcem a buďte šťastní, přešťastní :-)

O dýchání srdcem více tady ♥♥♥:

www.ataui.eu/novinky/