Zůstaňte čistí.


O šamanizmu

V dalších podrubrikách nejsou ještě všechny texty doplněné, prosím proto o strpení. V záhlaví jsou ukázky krásné hudby Rolanda Santé, které s tematem šamanizmu a dané rubriky souvisejí.

Ukázky hudby si můžete otevřít v novém okně nebo také ne, vše záleží jen na vás:-)

Zde je odkaz na hudbu se Schumannovou frekvenci, na níž rezonuje matka Země. Jejím poslechem se slaďujeme s rezonancí naší planety. To nám dává možnosti přijmout do svého života žití Nové země - zvolit lásku, harmonii, tvořivost , hojnost a moudrost jako čistou lásku naší Země:

youtu.be/gcyRF0b_-mU

 

Ptala jsem se, co je mým úkolem v oblasti šamanizmu.Bylo mi sděleno, že mým úkolem je:

  • informovat o šamanizmu
  • zpřístupnit jej široké veřejnosti
  • navrátit mu jeho důstojnost.

Informacemi na těchto stránkách tak činím a činím tak ráda a s hrdostí , že právě já mohu  a smím.

Jsem adeptkou pozemské šamanky, stále se učím a stále poznávám nové. Vždy jsem měla šamany ve velké úctě a tak jsem  nechápala, jak je možné jít tímto směrem bez učitele - šamana.

Jednou jsem se na to zeptala dona Antonie. Odpověděl, že mám jít cestou svého srdce. Pokud v něm šamaniznus cítím, mám jít touto cestou dál. Možná ani není důležité jak co nazýváme, ale to, že zůstáváme na cestě svého srdce.To je to, na čem jediném záleží, jít citem dále, nechat se vést prožitky a intuicí,dobrý pocit je znamením toho, že kráčím správnou cestou.

Je to možné - pokud je to naše poslání , píše o tom uznávaný autor, Michael Harner který je sám šamanem v knize: Cesta šamana - Jak probudit svůj vnitřní potenciál. vydala DharmaGia Praha v roce 2010.   

Soudobý šamanizmus vnímám jako návrat k přírodě, jako postoj a životní přesvědčení, že jsem její součástí a vše, co činím jí jako bych činila sobě.

Nerada bych zlehčovala roli šamanů a šamanizmu vůbec, vím však, že tak, jako je každá žena léčitelkou, tak každý z nás může být v souladu s přírodou a nechávat prosakovat do svého života drobné kapičky šamanizmu...Jako jemný déšť, jako touhu své duše, jako přirozenost a návrat ke svým počátkům...

Takto  má modlitba k matce Zemi :

"Matko naše která Zemí si nám, posvěť se jméno Tvé, buď Vůle Tvá jako v nás , tak i v Tobě.

Ty, která denně posíláš své anděly, pošli je i k nám.

Odpusť nám naše viny a viny, kterých jsme se vůči Tobě až dodnes dopustili.

Zbav nás nemocí a osvoboď nás ode všeho zlého, neboť Tvá je Země, tělo i zdraví. Amen. "