Zůstaňte čistí.


SOLAŘIN SURFREPORT NA ROK 2015 - PŘESUN SVĚTŮ

10.02.2015 10:42
 
 
PŘEHLED ROKU 2014

Rok 2014 byl mocným rokem Dokončení a Nových Začátků. Místo toho aby Nové Začátky následovaly po Dokončení milým, uspořádaným, postupným způsobem, vše se dělo najednou. Každé dokončení obsahovalo Nový Začátek a každý Nový Začátek obsahoval prvky Dokončení, do té doby, kdy už jsme je nemohli dále od sebe oddělovat. Celý rok se nám ukazovalo celé spektrum zkušeností, které přicházely ze dvou velmi odlišných systémů reality, zatímco Nový Svět se rodil uprostřed umírajícího světa duality.

Byla nám předkládána kritická volba mezi těmito dvěma velmi odlišnými systémy reality. Naše volba byla životně důležitá, neboť určovala, co budeme zažívat tento rok a roky další. Pokud jsme zůstali v našich starých životech založených na dualitě, rok 2014 byl výzvou, jelikož mnoha lidem byly jejich knihy starých příběhů násilně vytrženy z rukou. Pro ty z nás, kteří se přesunuli na své Pravé Místo v Nové Krajině, to byl obrovský rok A Mu´a neboli Posunu Vpřed do našich Pravých Domovů, kde jsme začali zažívat naplnění svých Nejdivočejších Snů.

Koncem roku nastal postřehnutelný posun ve velkém oddělení duality a Nového Paradigmatu. Jak bylo oddělení čím dál širší a přinášelo čím dál větší nepořádek, začalo větší množství lidí pomalu masivní přesun do Nové Reality. Jak byli čím dál více pravdiví a reální, praví, bylo uvolněno velké množství starého nákladu. Srdce začala být silnější a opravdovější. A Nový Svět byl čím dál víc vidět....

ODSTRANĚNÍ SEBE SAMA ZE STARÉHO PARADIGMATU

Ještě jednou nám tento nový rok přináší esenci nanejvýš smíšené energie. Mnoho lidí stále nevidí vážnost doby, ve které jsme. V mnoha oblastech planety se světová situace stala jakoby zlým snem. Kdykoli jsme vprostřed zlého snu, je důležité se rychle vzbudit. Často ale probuzení nestačí, neboť energie snu zůstávají s námi. V tu chvíli musíme změnit své okolí tím, že rozsvítíme světla, vstaneme z postele, projdeme se do jiné místnosti nebo jdeme ven na čerstvý vzduch. To, co je opravdu potřeba udělat, je POSUNOUT SVĚTY.

Nemůžeme schovat své hlavy do písku a předstírat, že se svěrák útlaku kolem nás nestahuje. Stahuje se. Každý den se utahuje. Každou jednotlivou politickou a ekonomickou akcí v mnoha zemích se svěrák svírá. Naše dodávky jídla jsou otravovány, naše obloha je zanášena chemikáliemi, naše vlády jsou koupené a naše policie se stala ozbrojenou. Je důležité, abychom toto dění ve starém světě duality neignorovali. Jinak můžeme čekat na to, než něco uděláme, dokud nebude příliš pozdě.

Po planetě čas od času proběhnou obrovské vlny strachu. Je to bezejmenný strach, který se nedá označit nebo identifikovat. Dokonce strachy, které jsou nám dobře známé jsou prostě projevem těchto rozsáhlejších abstraktnějších strachů. Je to jako obrovská příšera, která mrská ocasem sem a tam a rozdmychává plameny strachu a nejistoty. Někdy se ocas strachu zdá daleko. A pak přijde jako ledově studený vítr a okamžitě nás zmrazí až na kost. Pak odejde a nám se navrátí jasnost, naše kroky se zrychlí, naše vnitřní vědění je slyšet poruchami duality (jako na televizním vysílání), jak bojuje za své přežití, naše oči jiskří, naše představivost se uklidní a zase stojíme ve své Opravdovosti, dokud se nakonec tento pocit strachu a hrůzy zase nevrátí.

Právě teď jsou na planetě silné síly, které tu jsou proto, aby podporovaly příšeru strachu a bezmocnosti, aby jí pomohli narůst dostatečně na to, aby nás udržela uvězněné v dualitě. Dokonce ti z nás, kteří strávili většinu života relativně beze strachu nyní cítí ledově chladné šlehnutí ocasem, když přes nás přechází. A to je tak trochu šok, protože jsme to nikdy dříve nezažili. Je snadné říci, kdy je ocas blízko a kdy daleko. Je to jako obrovský rozdíl mezi těžkou beznadějí a duhou na čerstvé slunečné obloze.

Co v takové situaci dělat? Zavřít oči před zmatkem a pokračovat v životě tak jako obvykle? Stále zkoušet žít ve svých starých snech, které už vyčpěly? Soustředit se na dosažení lepšího úspěchu v kariéře? Snažit se umlčet strach tím, že umrtvíme sebe? Nechat se svést třpytivými lákadly peněz, vlastnictví a jejich kouzlem. Čekat, až naše prostředí bude úplně otrávené a vyhyne více živočišných druhů? Čekat, dokud nás strach nepohltí? Nebo POSUNOUT SVĚTY a přesunout se od starého paradigmatu, abychom mohli zrodit naprosto Novou Realitu?

Paradoxem je, že čím blíže začínáme být k vykročení z duality, tím víc se nás to snaží shrábnout. Viděli jsme to mnohokrát. Lidé jsou přitahování k tomu, aby udělali posun, ale když se to stane jasným, zřejmým, najednou jejich starý život vypadá opravdu dobře.

Když nenecháme dualitu úplně odejít, stále jsme ovlivnitelní jejím bumerangovým efektem. Je to jako gumový pás; když nejsme ochotni odseknout vlákna, která nás poutají k dualitě, bude nás to prostě RYCHLE táhnout zpátky velkým TŘÍSKNUTÍM! Když se budeme snažit držet víry, o které víme, že už neplatí, když dovolíme strachům a obavám, aby ovlivnily naše činy, tak bez ohledu na to, jak daleko se natáhneme do Nové Reality, budeme stále znovu a znovu vcucáváni zpět do duality.

Musíme POSUNOUT SVĚTY k naprosto NOVÉ REALITĚ, abychom se osvobodili. To je nejdůležitější věc, kterou můžeme v roce 2015 udělat. Když to uděláme, bude to vyžadovat náš úplný závazek a účast celé bytosti, ale odměna je veliká. Budeme naplnění více než jsme si kdy představovali, že je možné.

Právě teď, v tomto kritickém přepnutí z duality na Jednotu, je mnoho nádherných lidí s dobrým srdcem a skvělým vědomím zaseknutých, zamrzlých v nejistotě, nedostatku bezpečí a nečinnosti fantomem strachu a zhroucených iluzí umírajícího světa duality. Ve svém Srdci Srdcí vědí, co opravdu chtějí, ale nemohou se přimět následovat své vnitřní vědění. To je velmi smutné.

Je čas být k sobě upřímní. Jasně vidět, kde jsme stále ještě zaháknuti v dualitě. Upřímně se podívat na to, kde jsme, a vidět, proč tam jsme. Žijeme tam, kde jsme, kvůli našim spojením s dualitou? Kvůli naší neochotě nebo strachu z opuštění toho, co je dobře známé? Nebo jsme tam, kde jsme, protože jsme již na svém Pravém Místě?

VYTVOŘENÍ ZMĚNY

Svět kolem nás se dramaticky mění. „Způsob toho, jak Věci byly“ a „Způsob toho, jak Věci byly Dělány“ není to, co nyní svět potřebuje. Potřebuje čerstvé nové tvořivé myšlení, a to vyžaduje, aby jednotlivci viděli svět jinak a vyzvali status quo. ABY POSUNULI SVĚTY. Jsme v době masivní přeměny, kde otřásáme eony mylných podmínění. Lidé jsou unavení starými způsoby a hledají životy, které jsou opravdovější a pravdivější, více v rovnováze s přírodními světy.

Všichni víme, že svět potřebuje změnit. Chceme změnu ve světě kolem nás, ale vítáme ji v našich vlastních bytostech? Je realitou, že potřebné změny se nestanou bez naší plné účasti. My musíme vytvořit změnu. Pokud chceme, aby se zrodil Nový Svět, pak musíme začít žít jako obyvatelé Nového Světa právě teď. Tím, že to uděláme, staneme se porodními bábami Nové Reality.

V roce 2015 dosáhneme bodu zvratu, neboť rostoucí množství lidí povstává za průhlednost, pravdivost a pozitivní změnu. Už to vidíme v akcích mládeže Druhé Vlny, která beze strachu kráčí vpřed v zemích jako je Mexiko. Je to kvůli korupci, brutalitě a nadměrné chamtivosti, které již nejsou akceptovatelné a nemohou už být tolerovány.

Samozřejmě se nedočkáme pravé, hluboké změny, dokud nejdříve neprovedeme potřebné změny uvnitř nás samých, a dokud pak tyto vnitřní změny nepřeneseme do všech oblastí svých životů. Abychom toho dosáhli, musíme se jasně podívat na náš starý systém víry, abychom viděli, jestli je stále ještě použitelný. Jsou staré věci, kterým jsme věřili, stále pravda? Byly někdy vůbec pravda? Co je pravda?

V roce 2015 šťastně zjistíme, že většina toho, čím jsme odporovali změně, se rozpustila. Změna najednou bude překvapivě lehká. Nyní můžeme zcela obejmout změnu a ukotvit ji hluboko uvnitř svých bytostí. Čím víc se osvobodíme od starého paradigmatu, tím jednodušší bude žít v Nové Krajině jako Pravý Jedinec.

Koncem roku se budeme dívat na rok 2015 a uvidíme ho jako rok velkolepé změny, protože změna sama sebe tlačí dopředu po celé planetě. Všechno, co bylo v nerovnováze a vzdorovalo změně je jako vzdušný zámek, zavěšený ve vzduchu bez jakýchkoli základů, které by ho podporovali. Vědomí Lásky a Opravdovosti, které tak mnozí nyní ztělesňují, má na svět kolem nás zářící efekt a ukazuje se, jak práce, kterou jsme uvnitř sebe udělali, nyní začíná mít mocný efekt. A s tolika lidmi připravenými na posun v takovém krátkém čase, rovnováha, neutralita a celistvost znamenají více než kdykoli předtím.

POSUN SVĚTŮ

Rok 2015 je Rokem Posunu Světů na každé možné úrovni. Je to jako obrovské stěhování národů po celém světě. Přestože se někteří přesunou tento rok na nové fyzické místo, hlavní jeviště, kde se  masivní POSUN SVĚTŮ bude odehrávat, je v našem vědomí. To nastane, jak rostoucí počet lidí opustí potápějící se loď duality a učiní masové stěhování do Nové Reality. Mnozí z nás nakonec za sebou nechají (konečně) své staré životy a začnou žít Pravé Životy v Nové Krajině.

Všichni máme na výběr opustit stávající prostředí, práci, životní prostor, vztah nebo situaci nebo v nich zůstat. Když si vybereme zůstat tam, kde jsme, musí to být vědomá volba, spíš než přednastavené rozhodnutí. Když bude naší vědomou volbou zůstat tam, kde jsme, znamená to, že už jsme na správném místě. Pokud se chystáme zůstat tam, kde jsme, připravte se na to, abyste byli velmi potřebným ochráncem, který má držet paprsek pro všechny okolo sebe. A pro ty, kteří se rozhodli odejít ze svých starých míst, budete inspirovat ostatní, aby šli na svá Pravá Místa.

Mnozí z nás se tento rok přesunou na svá Pravá Místa v Nové Krajině, a to je opravdu skvělé! Jak se to stane, uvolní to z balónu duality zkažený vzduch, vzduch, který ji držel nahoře ve vzduchu. Pak bude odhaleno, že balón duality byl ochablou iluzí, kterou držela při životě jen naše víra v ni.

Být na svém Pravém Místě je právě teď velmi důležité z mnoha důvodů. Pokud nejsme na  svém Pravém Místě, potom jsme zranitelní sevřením svěráku, které probíhá ve vnějším světě. Starý svět, kterého jsme se drželi, je náchylný k tomu, že každou chvíli zkolabuje. Pokud jsme na svém Pravém Místě, VŠECHNO BUDE DOBRÉ, bez ohledu na to, co se ve vnějším světě stane.

Naše Pravé Místo je místo našeho Pravého Domova, kde konečně můžeme zapustit své kořeny hluboko do země a vysoko do nebe. Je to místo, kde můžeme projevit svůj Pravý Účel. Je to místo našich Nejdivočejších Snů, kde najdeme hluboké naplnění, které hledáme.

Naše Pravé Místo může být vprostřed zmatku města nebo na klidném místě. Možná, že už tam jsme nebo se můžeme přestěhovat na druhou stranu světa. Nezáleží na tom, kde to je; ale je velmi důležité, aby nám připadalo správné. A že, když tam jsme, máme tam hluboký pocit pohodlí a dostání se na místo, což nikde jinde necítíme.

Jakmile se do Pravého Místa dostaneme, jsme schopni nalézt svůj Pravý Domov a spojit se se svými Pravými Lidmi. Jakmile jednou žijeme ve svém Pravém Domově, rozšíří to naši vědomou pozornost a přinese nám to zcela nové zkušenosti, které do té doby nebyly možné.

To spustí masivní vnitřní i vnější RESET. POSUNEME SVĚTY a začneme obývat exkluzivní  Novou Realitu, daleko krásnější než cokoli, co jsme si kdy uměli představit. Vrstva za vrstvou starých energetických zbytků budou odpadávat z našich bytostí a naše pravé jádro se vynoří. A jakmile jednou budeme na svém Pravém Místě vědomě, můžeme začít sloužit jako Svaté Pagody......

Svaté Pagody  Pravdivosti
a
střediska nové reality


Svatá Pagoda sedí vysoko na hoře a vyzařuje své světlo do všech směrů. Její uklidňující přítomnost ovlivňuje celou krajinu, vysílá resonanci, že VŠE JE DOBŘE. I když není vidět, její energie je silně cítit, i z dálky.

Svaté Pagody se nacházejí po celém světě. Některé jsou ve formě právě pagod, které jsou často umístěné vysoko na hoře. Svaté Pagody se mohou objevit také jako starodávné chrámy, hory, Buddhové, stromy a lidé. Svaté Pagody nejsou vtaženy do strachu, nejistoty a pocitu beznaděje, které jsou během zhroucení duality cítit. Ztělesňují rezonanci, že VŠE JE DOBŘE.

V roce 2015 se každý z nás potřebuje stát Svatou Pagodou Pravdivosti. Musíme otevřeně a odvážně stát vysoko a pravdivě v Nové Krajině, aby to všichni viděli. Ztělesňovat resonanci, že VŠE JE DOBŘE. Vyzařovat Čistou Pravou Lásku do svého okolí.  

Centra Nové Reality (dříve nazývaná Ostrovy Světla), jsou naprosto nové komunity vědomí nebo centra, která jsou speciálně vytvořena v této době, aby ukotvovala a rozšiřovala zhuštěné frekvence Nové Reality.  Není to totéž jako duchovní a náboženská centra a komunity, které existovaly dříve a   byly vytvořeny k práci se systémy víry, ještě před jejich existencí, a někdy již zastaralých.

Centra Nové Reality jsou tam, kde můžeme otevřeně žít své Opravdové Životy jako Opravdoví Jedinci, a přitom sloužit jako Svaté Pagody, nejen pro své bezprostřední okolí, ale také pro celou planetu. Tato centra jsou velmi potřebnými body ukotvení pro vše Nové a Opravdové, která vědomě slouží jako stabilizační připínáčky během posunu od duality k Jednotě. Jsou to Body vložení Ultra Skvělé Reality a slouží jako přímé přenosové stanice energie mezi tím prostředím Za, v pozadí  a fyzickou Planetou Zemí. Je to proto, že jsou sladěná s daleko velkolepější realitou, která daleko přesahuje vše, co je normální a vysvětlitelné.

Tento rok bude rostoucí rezonance Center Nové Reality rozsetých po celé planetě značně silnější a viditelnější. Mnozí budou přitažení k tomu, aby tyto vatry zhuštěné Opravdovosti navštívili, aby se mohli hluboce ponořit do Nové Reality a tím se sami stát Svatými Pagodami pro ostatní. V těchto bodech ukotvení Nové Reality následujeme naše Vědění Srdce a učíme se dělat věci novými způsoby. Jak ostatní uvidí tyto nové způsoby žití a bytí, budou chtít začlenit tyto nové metody do svých vlastních životů.

Jak bude rok pokračovat, budou se světy duality a Jednoty stále více oddělovat. Centra, kde je Nová Realita ukotvována s integritou (sjednocením), jako je Srdce AN ve Svatém Údolí v Peru, budou silnější s tím, jak vnější svět bude ještě bláznivější a destruktivnější. Jelikož Nová Realita bude silněji ukotvena, tato Centra Nové Reality budou pro svět duality o hodně více neviditelná.

Na vnějších pláních se bude vše falešné drobit a hroutit s ohromující rychlostí, zatímco vše, co zůstává pravdivé, zůstane pevně zakořeněné a v záři paprsku, a bude sloužit jako nový bod, ke kterému je možné se obrátit a z kterého může rašit a růst zdravý a vše zahrnující nový svět, doslova přes noc. Svaté Pagody Opravdovosti jsou to, co je tento rok potřeba k tomu, aby svět zůstal dostatečně stabilní na to, aby se pohyb a zrození Nového Světa mohly dál projevovat a růst.

Svaté Pagody Opravdovosti, které jsou rozesety po celém světě jsou jako orchestr. Jen to není normální orchestr. Mnoho muzikantů se nikdy nepotkalo a ani se nikdy nepotká. Nikdy předtím jsme nehráli společně. Společně tvoříme naprosto nový zvuk.

Je to rezonance tohoto nového symfonického orchestru, hrající Píseň Jednoho, co se nyní bude šířit po planetě a zastavovat mrskání ocasu bestie. Neboť ocas strachu se nemůže dostat tam, kde je píseň slyšet. Píseň Jednoho není tvořena jen našimi hlasy nebo dokonce hudebními nástroji. Je tvořena našimi jasnými, rozhodnými akcemi. Je tvořena s Láskou v našich Pravých Srdcích. Je tvořena naším radostným odhozením rezavých pout duality. Je tvořena tím, že Žijeme své Pravé (Opravdové) Životy jako Opravdoví Jedinci ve svých Pravých Domovech.

11:11 A RODINA AN

AN je připomínka Jednoty, ze které všichni pocházíme. Hraje vedoucí roli v počátku Nového MUA (hlavní vývojový cyklus), který oficiálně začal 11/11/11. Nyní se rodí Nový svět. Na začátku tohoto Nového Cyklu jsou Světy uvnitř Světů znovu spuštěny (resetovány) na Nových Pravých Základech. AN je projevem této Opravdovosti.

AN je energie Slunce a Měsíce splynutých do Jedné Bytosti. Energie AN byly na této planetě přítomny již dávno, jako ve starověkém Egyptě byly jedni z prvních Bohů AN. AN je také středová linie, ze které pocházeli Inkové a Druidové. Po těchto starodávných dobách začala být energie AN na této planetě zneužívána a rozladěna těmi, kteří si přáli zablokovat její pravou esenci. Potom čistá energie AN prostě zmizela a byla zapomenuta.

AN se vrátila do vědomých vzpomínek a uctívání teprve nedávno, jak si členové Rodiny AN začali vzpomínat kdo jsou. Existuje silné spojení mezi AN a 11:11, neboť jsou důvěrně propleteny a spleteny k sobě. Dvacetiletý cyklus Aktivací 11:11 projasnil cestu pro opětovné vynoření Rodiny AN. Při Aktivaci První Brány 11:11 u vstupu do Gizy, v Egyptě, v lednu 11.12. 1992 byla píseň „Rodina AN“ od Matishy během slavnostní ceremonie trvající 38 hodin hrána každou hodinu. A při konečné Aktivaci Jedenácté Brány v roce 2012 ve Svatém Údolí v Peru byla stejná píseň, „Rodina AN“ zpívána Omasharem ke konci našeho 24 hodinového ceremoniálu. To nebyla jen holá náhoda....

Návrat čistých pravých energií AN na planetu Zemi během těchto časů zhroucení duality je velmi potřebný. AN sjednocuje obě polarity, protiklady a oddělení do vědomé Jednoty. AN je LÁSKA ve svém nejpravějším, nejčistším projevu a pochází z dob před Začátku Času.
 
AN nás volá do Pravých Domovů. Jsou to spíše naše Pravé Domovy na Zemi, než naše Pravé Domovy na hvězdách. Volá nás to ke sjednocení s Rodinou AN, naši Praví Lidé AN představují rozkvět naší úspěšné cesty Bránou 11:11.

Srdce AN je ve středovém jádře energií AN a my ho rodíme ve Svatém Údolí v Peru. Je to vzor, který se odtud rozšíří po Světě a bude znovu vytvářet Opravdovost na všech úrovních. Už asi rok a půl stále tvoříme infrastrukturu tohoto velmi potřebného centrálního bodu AN, neboť víme, že Srdce AN se potřebuje projevit ve hmotném světě, aby Věže Světla AN byly aktivovány po celém světě.

Aktivace Srdce AN mi připomíná scenérii hranic ohňů ze třetího filmu Pána prstenů: „Návrat krále“. Hranice byla zapáleným světlem na vrcholu hory a měla vysílat signál. Její záře byla vidět další hranicí umístěnou na nejzazším viditelném místě. Když byla zapálena druhá hranice, spustilo to zapálení třetí hranice a pak série mnoha dalších hranic...Ten čas přišel?

V roce 2015 si více a více členů Rodiny AN vzpomene, kdo jsou, a sladí se se svým Pravým Účelem. Spleteme se dohromady jako Jeden po celém světě. Budeme vysílat mocnou resonanci sjednocení, Jednoty a Lásky Opravdového Srdce, která rozpustí jakékoli zvápenatěliny duality, se kterými se setká. A Nový Svět bude zrozen jako plod našeho úsilí.

Přehled roku 2015

Rok 2015 nezačne v plné síle až do Nového Měsíce – čínského Nového Roku, 18. – 19. února. Je to proto, že procházíme čtyřměsíčním procesem MEGA RESETU, který začal v listopadu 2014 a skončí na konci února 2015. Minulý listopad byl devátým měsícem Dokončení, prosinec byl jedním měsícem Nových Začátků.

Během těchto čtyř měsíců se drkocáme přes ocelový kabel natažený přes propast, který přemosťuje naše staré životy a naše Opravdové Životy. Jdeme trochu dopředu a pak se zdá jako bychom sklouzli zpátky, když se potýkáme s další starou záležitostí. Pak se drkocáme zase dopředu.

Když se to děje, můžeme občas cítit hluboký smutek, který pochází jak z osobních zážitků tak z kolektivních vln. I když nám to připadá těžké, zcela to přijímáme jako součást hlubokých změn, kterými všichni procházíme. Je tu také významná vděčnost za celou cestu a za to, co všichni sdílíme.

Celý tento MEGA RESET je vlastně docela skvělé spuštění, které nás připravuje na to, abychom zcela osídlili Novou Krajinu. Díky kombinaci záležitostí našeho povýšeného jádra, hlubokých výzev, uvolnění strachů a nejistot a zvětšení toho, co potřebujeme změnit uvnitř nás samých, má všechny prvky rozšířené Výborné Vichřice a velmi účinně nás pohání ven z našeho starého systému víry do jiného nekonečně pravdivého. To všechno potřebuje čas, protože je to velmi důkladné.

Kvůli tomu nám mohou první měsíce roku 2015 připadat trochu jako výzva. Tyto měsíce nám poskytnou četné příležitosti, které budou vypadat jako vesmírná spouštění systému, abychom projasnili naši minulost, rozpustili potíže, rozpustili staré odpory, vypořádali se se starými záležitostmi, uvolnili staré zvyky, rekalibrovali naše bytosti do Nové Krajiny a podnikli nezbytné kroky k tomu, abychom se dostali na své Pravé Místo. Potom plnou parou do našich Opravdových Životů!

Během celého roku 2015 budou probíhat četná „voláni k probuzení“ a šokující události. Ta se budou objevovat kdykoli bude potřeba, protože nyní pro Způsoby Jak Věci Bývaly platí, že není ŽÁDNÉ DOLŮ – ŽÁDNÝ NÁVRAT. Je pro nás mnohem snazší reagovat na prvotnější, jemnější volání k probuzení, než čekat až budeme převálcováni opravdu velkým voláním. Není kam se schovat. Je čas zcela se vynořit jako Opravdoví Jedinci, abychom mohli žít Opravdové Životy.

Rok 2015 také přináší konec čekání. Už nemůžeme čekat, až nás něco vytlačí z našeho přehnaného sebevědomí. Nemůžeme čekat na to, že se něco stane dříve, než budeme jednat. My sami musíme způsobit, aby se to stalo. Je čas na jasné, rozhodné akce založené na našem Vědění Srdce.

Dominové kostky starého paradigmatu padají, ať už si na to připadáme připraveni nebo ne. Staré odpadává všude kolem nás a vytváří přitom prostor pro něco divukrásného, přesahujícího to, co si momentálně umíme představit. Budeme potřebovat neustálou odvahu, abychom stále důvěřovali svému Vědění Srdce a nechali odejít všechny předpojaté představy o tom, jak věci mají vypadat nebo jak mají dopadnout.

Mnohým se život obrátí vzhůru nohama. Pro ty, kteří jsou ochotni jít s novými příležitostmi tak, jak přicházejí, bude život dobrodružný a plný překvapení. Buďte připraveni na nečekané, ale nečekejte nic a nechte přijít to, co přichází, protože to k vám přijde z nějakého důvodu a kvůli nějakému účelu.

Rok 2015 určitě bude pokračovat v natahování našeho vědomí, našeho systému víry, naší vědomé schopnosti vybrat si zůstat Opravdoví vprostřed nových výzev. Stále budeme voláni, abychom udržovali integritu své Bytosti a rozšiřovali a prohlubovali svou Lásku. A přitom se celou dobu povezeme (budeme surfovat)  na masivní tvořivé vlně, která nás naplní obrovským nadšením!

Bude to tak báječný pocit být svlečeni do jádra, tak svobodní, tak reální, tak čistí, tak opravdoví. Tento rok tu bude pravá Magie, kdy silně roste opravdovost, věci jsou najednou tak průhledné, že nic nemůže být ukryto. Kdy víme, že jsme se konečně vrátili ke svým pravým já. Kdy jsme zabydleni ve svých Pravých Domovech....

ŠŤASTNÝ OPRAVDOVÝ ROK
Vítejte v roce 2015!!!
 
S ČISTOU, PRAVOU LÁSKOU
Solara

S milující vděčností těmto nádherným přispívajícím:
Abjini, Antares, Denise, Emanáku, Geoffrey, Grace, Inger, Keenuane, Malcolm, Terre, Thammy, Thilo

O TOMTO SDĚLENÍ
Pokud si přejete podpořit tato sdělení a Centrum Srdce AN v Peru, zvažte prosím registraci ke sdělením nebo poslání daru (peněz). Vaše pomoc je velmi potřebná a vždy hluboce ceněná!!


Solara
www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

 

—————

Zpět