Zůstaňte čistí.


Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ZÁŘÍ 2014 - PRAVÉ MÍSTO, POZICE A PRAVÝ DOMOV

25.09.2014 16:29
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 24 Září 2014 08:16
Solara - MALÝ FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA ZÁŘÍ 2014 - PRAVÉ MÍSTO, POZICE A PRAVÝ DOMOV
Září je mocný měsíc dokončení, ustálení, upevnění a sklizně. Stále letíme po naprosto zrychlené Rychlé Stopě ve stavu neustálé akce a potýkáme se s množstvím situací a detailů, které se stále mění. Neustále jsme vyzýváni, abychom souběžně zpracovávali úkoly na úrovních Mimo Mapu. Vlna je tak extrémně neklidná, že se učíme, že mezi jednotlivými vrcholy vln je tok, proud.

Po celé září jsme doslova tlačeni k tomu, abychom začali něco dělat pro to, abychom změnili naše životy, ať se nám to líbí nebo ne. Budeme vyhnáni ze svých zón pohodlí a hozeni na neznámé území. Mnohé prvky se buď přesunou blíž ke své Pravé Pozici nebo se na ni přímo dostanou.

Po několik minulých let to vypadalo, jako bychom procházeli Černou Dírou, ve které je z nás všechno, co už je prošlé, zastaralé, povrchní nebo nepravdivé silou seškrábnuto. Je to jako být zmítán uvnitř kamenného bubnu, ve kterém se otloukají všechny naše hrubé částečky, dokud se nevynoříme s obnovenou jasností účelu. Všechno, co stále spouští naši vnitřní spoušť nebo spouště, bylo spíš vodou na náš mlýn, která vyleštila náš kámen.

Mnozí z nás se nyní blíží k centrálnímu víru nebo Černé Díře. Vše co zbývá, je  svlékáno, autentičnost. Brzy budeme vyhozeni ven na druhou stranu do úplně nové reality. Tehdy se všechny nově nastavené vrstvy našich nových bytostí vrátí po spirále k nám. Nové způsoby bytí. Nové priority. Nový Pravý Účel, Důvod. Žití v našich Pravých Domovech na našem Pravém Místě, na Pravých Pozicích.

Každý má Pravé Místo. Někteří mají více než jedno Pravé Místo, a na každém z nich mají na práci důležité věci. V této době, když se svět duality všude kolem nás hroutí, je nejdůležitějším abychom se vyrovnali, sladili se svým Pravým Místem, jak rychle to jde. Není to jen místo, kde se cítíme pohodlně a bezpečně, naše Pravá Místa jsou tam, kde můžeme naplnit náš Pravý Účel.

Mnozí z nás po celý život touží vrátit se „Domů“. Neboť většinu našeho života jsme cítili, že Domov je někde jinde, možná v jiném světě. Ale nyní se všechno změnilo. Nejen že jsme v posledních mílích duality, ale zjišťujeme, že nemusíme opustit tuto planetu, abychom se dostali Domů, můžeme vytvořit svůj Pravý Domov zde na Zemi.

Naše Pravá Místa jsou místa, kde můžeme najít své Pravé Domovy. Naše Pravé Domovy se nenacházejí jinde než naše Pravé Místo. Ne každý potřebuje právě teď žít ve svém Pravém Domově, ale každý potřebuje být na Pravém Místě.

Náš Pravý Domov není jen pohodlné, dobře známé místo, kde žít, ale představuje úplně novou úroveň vědomí. Jsou to místa pravého bytí, kde můžeme plně žít naše Pravé Životy jako Praví Jedinci. Pravé Domovy se nacházejí v Nové Krajině a jsou místy ukotvení Nového Paradigmatu. Jsou to ostrovy Naprosto Větší, Úžasnější Reality umístěné do umírajícího světa duality jako zářící klenoty, které budou stabilizovat okamžitý převrat (výměnu) mezi systémy reality.

V září je také silný prvek dokončení, dokončení věcí, které pro nás byly opravdu výzvou a spotřebovávaly spoustu naší energie. To nás přivádí k nádherné sklizni našeho nahromaděného úsilí, když sklidíme to, co jsme tak poctivě v našich životech zasadili. Mnoho osobních a kolektivních úsilí v září nebo začátkem října kulminuje, jde o takové jako dokončení nejdůležitějších projektů, přesunutí se do našich Pravých Domovů nebo dělání hlavních vnitřních nebo vnějších rozhodnutí, abychom se vyrovnali, sladili se svým Pravým Místem.

Září je další měsíc, kdy se rychle a hluboce přesouváme do Nové Krajiny. Po celý měsíc se naše bytosti budou dál rozšiřovat, expandovat a prohlubovat a naše jasnost bude stále silnější. Dál budeme projevovat svou vnitřní Opravdovost do rozhodovacích vnějších Akci. Zesílí náš závazek dostat se na svá Pravá Místa a bude o mnoho jednodušší udržet jasný úhel pohledu (perspektivu) na to, co je reálné a pravé.

Jak stále více žijeme svou vnitřní Pravdivost a jasně ji vyjadřujeme v našich vnějších akcích, Nová Krajina začíná pronikat starou krajinou. To se děje pomalu, jemně a stále. Nová Krajina je stále viditelnější všude kolem nás. Nová energie přichází a jiskří naší starou krajinou. Všude jsou jiskry Nového a Pravého. Naše vnitřní a vnější prostředí se značně mění v každém směru.

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na září 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět