Zůstaňte čistí.


ROZVOJ INTUICIE DO SILY

23.03.2015 18:12
Poselství Lorda Melchizedeka  převzala Natalie Glasson, 27. Února 2015  

Vyjádření lásky s lehkostí a dokonalostí stále proudí z mé bytosti, Lorda Melchizedeka, do celé vaší vibrační bytosti. Rezonujeme a existujeme v jednotě; dokonalost je naše přirozená vibrace, protože my všichni zažíváme úplné procesy integrace s božským zdrojem Stvořitele. Dokonalost je vaše pravda, podstata a existence. Umožnit sami sobě existovat jako vyjádření Stvořitele v každém daném okamžiku je dokonalost vaší bytosti a Stvořitele. Dokonalost není o tom být bez chyby, precizní, správný, dokonalý ve vaší každodenní existenci, dokonalost Stvořitele spíše hovoří o integraci, rezonanci, vyrovnání a prožívání božského proudu Stvořitele tryskajícího vaší bytostí. Dokonalost Stvořitele už jste; abyste zdokonalili svou schopnost přijmout sami sebe tímto způsobem, je potřeba zlepšit svou intuici a vnitřní sílu, v pravdě rozpoznat nástroje, které už vlastníte, k vyjádření Stvořitele. Jakmile se vzdáte Stvořiteli a umožníte božímu Vesmíru skrze vás pracovat, nebude už více zapotřebí tvořit, nebo vynucovat přítomnost dokonalosti z vás nebo do vaší každodenní reality. Když umožníte Stvořiteli proudit skrze vaši bytost, poznáte, že se dokonalost ve vás a kolem vás projevuje nezávisle na vaší snaze, protože budete tančit v dokonalé harmonii v rytmu Stvořitele.

Mnozí z vás následují svůj vnitřní duchovní rozvoj a vzestup s velkou obětavostí a oddaností, možná vás může do jisté míry zajímat, jaký je výsledek a záměr současného vzestupu. Přeji si podělit se s vámi o nějaké vhledy, které můžete otisknout do své bytosti jako energetické šablony tvoření, a jestli si také přejete, pomoci projevu pravdy na Zemi.

Představte si svět, ve kterém  by každý člověk včetně vás následoval svou intuici v každém okamžiku dne. Každý člověk by chápal, které jídlo a nápoje jsou vhodné pro jeho fyzické tělo, jak své fyzické tělo léčit, jak vytvořit přesně to, co potřebuje a jak žít šťastný a úspěšný život a přitom podporovat štěstí ostatních. Na okamžik se zamyslete nad tím, jak úžasné by to ve skutečnosti bylo. Vy spolu se všemi lidmi byste byli schopni prohlédnout všechny druhy iluzí na Zemi; byli byste schopni pochopit, jestli je druhý neupřímný nebo upřímný, jestli je něco škodlivé nebo výživné. Kdybyste onemocněli, byli byste schopni zeptat se uvnitř sebe a objevit nejvhodnější způsob, jak se vyléčit, dokonce byste objevili příčinu nemoci, takže by se ve vaší realitě nikdy znovu neobjevila. Už byste nepotřebovali hledat vedení mimo vás díky vašemu hlubokému spojení se svou intuicí, která je vaše vnitřní vědění, vaše vnitřní knihovna, vaše spojení s božským proudem Stvořitele. Takovým jednoduchým procesem zpřístupnění a následování vaší intuice uvnitř vás byste mohli posunout a změnit svou vlastní realitu a současně měnit svět na místo lásky.

Intuice proudí z místa lásky, aby vytvořila zkušenost a existenci lásky. Intuice je aspektem Stvořitele, který pracuje skrze vás a přeje si vytvořit příklad Stvořitele; pravdu, lásku, blaženost, harmonii, štěstí a mír. Všechny konflikty uvnitř vaší bytosti, mezi vámi a ostatními, mezi národy, mezi náboženstvími a egy by se aktivním použitím intuice rozplynuly. Naplnění by bylo záměrem, a ještě by to bylo naplnění zrozené z lásky k vytvoření více vyjádření Stvořitelovy lásky na Zemi.

V Éře Lásky je láska klíčem, jak se intuice uvnitř každé osoby zdokonaluje a vyvíjí, tak se láska uvnitř a vně každé osoby zesiluje, a tak vyjde najevo proces probuzení síly uvnitř. Tento proces, zrozený z lásky a k podpoře Éry Připomenutí na Zemi umožní každému člověku spojit se se svou vnitřní silou a porozumět jí. Zpřístupnění vaší vnitřní síly je vaše boží právo jako lidské bytosti, je to něco, od čeho jste mohli být odvedeni, abyste potlačili a udrželi kontrolu nad lidstvím. Ti na Zemi, kteří v současné době i v minulosti podporovali a tvořili potlačení lidství a individuální sílu každého člověka, mohou mít pocit, jako by lidství ochraňovali, protože je pravda, že vnitřní sílu, pokud je nezaměřená, může ovládat chaos. Avšak každý jednotlivec je úžasná bytost světla, která je schopna přinést mír a harmonii každé situaci a světu. V Éře Lásky a v Éře Připomenutí si ve vaší osobní realitě a na Zemi můžete všimnout, že kontrola a potlačení síly zrozené z lásky se začnou bortit a rozpouštět, aby umožnily svobodu vaší intuici a schopnosti vyjádřit vaši vlastní sílu.

Když jste spojeni se svou intuicí a jednáte podle ní, tak přirozeně existujete jako síla a čerpáte z ní. Toto je zdravé, šťastné a harmonizující místo, ve kterém můžete existovat, a které řídí vaši fyzickou realitu.

Já, Lord Melchizedek, s podporou mé energie si přeji povzbudit vás, abyste popřemýšleli a uvědomili si každý okamžik, kdy jste se ve svém každodenním režimu vzdali své síly. Může to být odevzdání vaší síly, nevyužití vaší intuice, víra, že neznáte odpověď nebo jaké udělat nejvhodnější rozhodnutí, dělání něčeho, protože jiný vám to řekl, pocit, že jste pod tlakem nebo ve stresu, upřednostňování názoru druhých před vaším, pocit nedostatečnosti, vytváření negativních nebo odsuzujících myšlenek o sobě a ostatních, rozhněvanost nebo dokonce následování módy v jakékoliv formě. Je zde tolik příkladů a přesto odevzdání vaší síly znamená zmenšit ji, v každém případě oslabit se nebo ztratit spojení s pravdou a podstatou uvnitř vaší bytosti. Chci vás povzbudit, abyste si všimli jakýchkoliv okamžiků, zážitků nebo myšlenek, které vedou k tomu, že se vzdálíte lásce a přiblížíte rozpojení a potlačení. Nebo si můžete každý zážitek poznamenat, tak ho budete moci vyhodnotit a prozkoumat v klidu ve vámi zvoleném čase. Všechny vaše zážitky oslabení jsou nejpravděpodobněji kvůli vašemu přesvědčení a zvykům. Je čas nechat je jít, protože váš záměr na Zemi je být milující, silnou, intuitivní bytostí světla. V okamžicích nedostatku síly a intuice přeneste svou pozornost zpět k lásce, která je vždy přítomna ve vaší srdeční čakře a k vašim Andělským Průvodcům, kteří vás vždy po celou dobu láskyplně obklopují, zajišťují a ochraňují. Vězte, že jste milováni a váš účel je být láskou.

‚Jsem milován a volím si být láskou.‘

Povzbuďte se ke spojení s vaší intuicí, požádejte uvnitř o vedení a pomoc, tím okamžitě přijmete a ovládnete svou sílu, dokonce i když se zpočátku žádné vedení neutvoří. Ve své síle už jste.

S tímto postupem mohou chtít být emoce uvolněny, jako hněv, zklamání, deprese nebo frustrace, to je přirozené a je to v zásadě hlavní účel mého procesu sledování všech situací nedostatku síly. Když jakkoliv potlačíte sami sebe nebo cítíte, že jste kontrolováni i když si to neuvědomujete, energie jako hněv a nenávist mohou povstat z vaší bytosti, ty jsou pak často potlačeny, protože se necítíte schopni tyto energie rozpoznat nebo uvolnit. Tímto procesem máte šanci uvolnit takové energie, které mohly být zapouzdřeny uvnitř vaší bytosti po celý váš život. Když nyní tyto energie vzrostou nebo abyste se vyléčili, můžete si přát pracovat s mými energiemi:

‚Lorde Melchizedeku, Univerzální Rovino Světla a Univerzální Andělé, žádám, aby mne obklopily vaše milující a léčivé energie. Přeji si rozpustit všechny emoce, myšlenky, pocity, zranění a jizvy, způsobené mnou a jinými, které jsou spojené s bezmocí. Ať vaše léčivé energie proudí mou bytostí a povzbuzují mě k uvolnění všech nepotřebných energií, zvyků a perspektiv, a vytvářejí léčení, lásku a zvýšenou rezonanci se Stvořitelem. Prosím podpořte mne v úspěšném uvolnění všech aspektů bezmoci tím, že mne podpoříte v dalším rozvíjení mé intuice a vyjádření lásky. Jsem uzdraven, jsem milován, přijímám svou nádhernou intuici a vnitřní sílu.

Jednoduše seď klidně, jak pracujeme s tvými energiemi, vydechuj a vdechuj svou srdeční čakrou.
 
Rozpuštění veškeré bezmoci je základní klíč k formování Éry Lásky uvnitř vaší bytosti a na Zemi. Když je přítomna láska, je přítomna také síla a dokonalost Stvořitele. Skrze Éru Lásky žádá Stvořitel všechny, včetně Matky Země, aby se obrátili ke své síle, podstatě a dokonalosti uvnitř.

Rád bych vás povzbudil k poznání, jestli tvoříte vztahy bezmoci ve vaší současné realitě nebo v minulých zkušenostech. To může být, když uctíváte jiného, když povolíte sami sobě cítit se nedostatečně nebo ne dost dobří, nebo možná když dáváte sami sebe, když to není vhodné. Jakákoliv zkušenost nebo scénář, je pro vás nyní vhodné volat vaše energie a sílu zpět k vám, abyste se posílili, rozpustili spojení, které vás může vyčerpávat, a uzavřeli cykly bezmoci. Já, Lord Melchizedek, bych vás v tom rád podpořil:

‚Lorde Melchizedeku, Univerzální Rovino Světla a Univerzální Andělé, žádám, aby mne obklopily vaše milující a léčivé energie. Prosím, pomáhejte a ochraňujte mě během mého obřadu přechodu od bezmoci k posílení, a dále tak ve mně probouzejte silné láskyplné vibrace.

S podporou mé duše nyní žádám a volám zpět všechnu energii a sílu, kterou jsem dal ostatním v procesech, zkušenostech a scénářích bezmoci. Ať se tato energie a síla vrátí ke mně, kompletně očištěna a vyčištěna předtím, než se ukotví v mé bytosti a obzvláště v mé sakrální čakře. Žádám Anděly, aby vyplnili mou bytost láskou a sdíleli Andělskou lásku s těmi, kdo přijali mou sílu, takže mohou být dále podporováni. Jsem připraven a ochoten plně obdržet sám sebe jako svou úplnou laskavou sílu. Děkuji.

Jednoduše seď klidně, jak pracujeme s tvými energiemi, vydechuj a vdechuj svou srdeční čakrou.

Vaše intuice je vaše síla, zaujímající a vyjadřující lásku Stvořitele ve vaší realitě, a tak manifestuje Éru Lásky pro vaši osobní zkušenost.

S Boží Láskou a Pravdou
Lord Melchizedek


Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s a

—————

Zpět