Zůstaňte čistí.


Mr. Saint Germain - Změny čekající na své projevení

29.09.2015 09:23

Celý článek zde:

https://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:saint-germain-&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

....K započetí tohoto procesu vám chci nabídnout invokaci, aby narostla vaše víra a důvěra v zážeh z vašeho srdce:

      "Jsem si vědom/a posunů, které se nyní odehrávají v mém bytí a na Zemi, jsem připraven/a a ochoten/a pomáhat a podporovat nezbytné posuny, které se dějí v mém bytí a povzbuzují mne, abych přesunul/a své soustředění na žití ze srdce s lehkostí a dokonalostí, spíše než ze své mysli a mentálního těla. Uvědomuji si, že hledání vědomostí a víra, že tyto vědomosti pomohou mému osvícení, mi již neslouží, místo toho zaměřuji svou pozornost do své srdeční čakry, abych si umožnil žít ze svého srdečního centra. Nyní vyzývám svou srdeční čakru, aby zaktivovala vibrace víry a důvěry ve Stvořitele, který mnou protéká a žije všude kolem mne. Jak cítím a prožívám vibrace víry a důvěry vyzařující z mé duše skrze mé srdeční centrum, dovoluji si skutečně prožívat hodnotu a vliv těchto energií na celé mé bytí a realitu. Víra a důvěra naplňuje nyní celé mé bytí, soustřeďuji se na své srdce a dovoluji mu prostoupit mne a přitáhnout vše, co je nezbytně potřebné, abych pochopil, že má realita je plně a absolutně podporována Stvořitelem, proto je vše zcela nenucené a dokonalé. Vyzývám sebe sama k propojení se a rozpomenutí se na vibrace víry a důvěry, které mi jsou k dispozici v mé srdeční čakře vždy a stále, obzvláště když činím posun z mysli do srdce, do pravdy Stvořitele. Děkuji."

      Prosím, dovolte si zakusit, že vibrace víry a důvěry vyvstávají z vašeho nitra, jsou to přirozené energie, které ve vás existují, bez ohledu na to, zda o nich pochybujete nebo se posuzujete. Toto jednoduché cvičení vás povzbudí k plnějšímu poznání Stvořitele ve vašem bytí i realitě a tím si vytvoříte krásné posuny pro sebe i Zemi a přinesete osvícení.

      S láskou a požehnáním,
      jsem s vámi, abych podpořil váš vzestup.
      Saint Germain

—————

Zpět