Zůstaňte čistí.


Mistr Hilarion - poselství pro týden 5.4. - 12.4.2015

08.04.2015 10:13

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 5.4. - 12.4. 2015

Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 08 Duben 2015 13:22
Milovaní,
je to doba velkého významu, a je zde velká příležitost, aby se éterická úroveň kolem Země naplnila záměrem, v jakém světě chcete žít vy sami, vaši milovaní a lidstvo jako celek. Ti z vás, kteří umíte zvládat energii lásky, světla, léčení a míru a pracujete s ní, mohou tyto pozitivní energie navýšit svým silným záměrem. Najděte si chvilku na zamyšlení se nad tím, aby se všechny láskyplné, povznášející a radostné energie ze současné doby tisíckrát navýšily a aby se na planetě neustále udržovaly a byly podporovány. Nechte všechny radostné a láskyplné prožitky, aby byly využity k pozvednutí všech na planetě. Ať je vše, co žije, dýchá a je plné života na této krásné Zemi, nadmíru požehnáno vším dobrým!

Když dovolíte, aby vaše božská esence naplnila ve vás ta místa, která byla vyčištěna, stanete se pro svět ještě větším světlem. Váš klid a tichá přítomnost ovlivní každého a vše ve vaší sféře vlivu. Váš úsměv může pro někoho znamenat obrovskou změnu. Jak vaše zvětšující se světlo vyzařuje do světa, spojuje se s dalšími na krystalické mřížce a to spouští řetězovou reakci ve stále se rozšiřujícím kruhu propojení. Každé čisté a milující srdce přidává svou energii k většímu celku, ke kolektivní energii vědomí lidstva. Tak na planetě dochází k pozitivní změně. Jak lidstvo začíná víc prožívat povznášející stav bytí, rozhodne se, že se již nikdy nechce vrátit do světa utrpení a bolesti. Místo toho posiluje novou energii svými láskyplnými záměry a volí si žít ve stavu rovnováhy a harmonie, protože chápe, jak je to důležité pro dobro všech.

Každý člověk má schopnost vytvořit to, co si v životě opravdu přeje. Každý je tvůrcem své vlastní reality. Každý musí převzít osobní odpovědnost za to, co do světa vysílá. To, co člověk vysílá a na co soustředí energii, se mu vrátí zpět a toto poznání se se stane v životě každého ještě zřejmější. Zdůrazňujeme, že je důležité to pochopit, abyste mohli proniknout do svého vědomého vnímání. Jedná se o vnímání, kdy je to zprvu těžké, proměnit vaše myšlenky, slova i  skutky, ale když na sobě trpělivě pracujete, bude to stále lehčí, jak se budete pohybovat směrem k novým zkušenostem, naplňujícím vaše každodenní životy  stálým štěstím a radostí. Když vyzařujete tyto vyšší frekvence, ti kolem vás jsou rovněž přitahování k tomu, aby se spojili se svoji božskou podstatou.

Když si každý člověk zvolí, že zůstane v jednotě se svým pravým já - svým radostným a osvíceným já – mnoho ze současných problémů světa  se vyřeší mírovou cestou.  Vzájemná komunikace mezi obyvateli planety bude ztělesňovat a odrážet úctu k poznání, že všechny živé bytosti na planetě pocházejí ze stejného Zdroje. Když se vnímání zvýší, bude těžší  to popřít.  Do vědomí všech lidí se víc ukotví mír a pocit sounáležitosti. V každém lidském srdci se zakoření touha být člověkem dobré vůle a vysoké integrity. Jak každý uvidí živoucí důkazy toho, že toto vnímání se mezi obyvateli planety ujalo, bude to přijato jako nový způsob života.

Cesta k mírovému světu se otevírá rychlým krokem. Jak se víc lidí spojuje se svým vnitřním věděním, které vzniká tím, že myslí spíš srdcem než mozkem, propouštějí strach a iluzi, v nichž je drželo jejich lidské ego a vidí, že svět může být bezpečným a šťastným místem pro všechny. Kvalita života a bytí se stane pro většinu lidstva tím, na co se budou soustředit a zaměřovat a toto vědomí zvýší laťku pro každého.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

—————

Zpět