Zůstaňte čistí.


ARCHANDĚL MICHAEL VYNOŘENÍ VNITŘNÍHO BOJOVNÍKA SVĚTLA

26.10.2014 20:13
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 22 Říjen 2014 20:44
Stát v Moci a Lásce a být těžištěm Zářícího Světla pro přechod Země
Zatmění v říjnu 2014

ARCHANDĚL MICHAEL prostřednictvím CELIE FENN

V období po Planetárním novém roce* a globální rovnodennosti jsou energie Změny na Zemi dále mocné. Vlny Světelných kódů, impulzů Slunce a Diamantového světla dále pulzují Galaxií, aktivují při tom hluboké změny všech životních forem a struktur. Na Zemi se tyto impulzy Světla vstřebávají do Světelné mřížky a do Vědomí těch, jejichž Světelná těla jsou připravena je přijmout. A když jsou jednou přijaty, slouží k započetí velmi hlubokých změn, které pokračují procesem prolomení starých třídimenzionálních vzorců a probuzení nového multi-dimenzionálního vědomí Země.

Přicházející energie Diamantových dětí se spojují s energiemi Křišťálových dětí a poskytují tím novým Bojovníkům Srdce a Bojovníkům Světla mocnou hybnou sílu. Tito mladí lidé vstupují do období svého života, kdy si pamatují, kdo jsou a proč jsou tady. Mají mocná poslání být kotevními body Vnitřní Moci, Lásky, Síly, Čestnosti a Průhlednosti. Mají odvahu a zaměření a začínají dávat pocítit na Zemi svou přítomnost. Vidíte to nyní v Číně, kde většině lidí, kteří vycházejí do ulic protestovat, je mezi 17 a 22. To jsou Křišťálové děti a cítí, že tohle je jejich čas vstát a žádat o to, co potřebují pro svou budoucnost na  Zemi. Není to jen Čína, na mnoha místech Země jsou to mladí lidé, kdo nachází svou Vnitřní Moc a čí svého Vnitřního bojovníka Světla a vykročí vpřed.

Jak tato energie na Zemi sílí, všichni, kdo rezonují s přicházejícími Světelnými kódy a s Diamantovým světlem, budou cítit, jak se jejich Vnitřní bojovník Světla aktivuje a budou cítit potřebu vyjádřit mocné Spojení Srdce se Zemí a jejími národy. Tato energie bude vyjádřena různými způsoby. Mladí to mohou vyjádřit formou protestu či organizace a pro jiné to může být mnohem pokojnějšími a soustředěnějšími aktivitami jako je meditace a jiné aktivity skupinové energie.

Každopádně, to, co se teď rodí, jak se přesouváte do tohoto Října, měsíce Měsíčního a Slunečního zatmění, je vynořování se Vnitřních bojovníků Světla a mocné vyjádření Božského Světla uvnitř, které vám dovolí zářit vpřed, vyzařovat Světlo tak, aby ho všichni viděli. Už se nebudete bát být tím, kým jste, ale budete radostně posíleni, abyste vyjadřovali Lásku a Soucit, který ve vás žije. To budete dělat způsoby, které jsou pro vás jedinečné, když vyjadřujete svou jedinečnou a krásnou esenci jako Duše a Duch v Lidské formě.

Vynořování se Energie bojovníka Diamantového Světla přinese na Zemi víc Světla a Záření a dovolí vám začít vidět pravdu o tom, co se na planetě děje. Nebudete již zaslepeni zmatkem a pomýleni příběhy těch, kteří se snaží manipulovat pocity a tvořit neštěstí a válku. Spíše uvidíte úsilí a odvahu, krásu a inspiraci, těch, kteří již jsou v procesu tvoření a zhmotňování Nové Země. Vaše média odmítají sdílet tyto příběhy a snaží se vás řídit ke strachu a zlosti. Vy však budete bojovníkem Světla a odmítnete staré příběhy, jak budete vyhledávat ty z Diamantových Společenství Nové Země, kteří již nacházejí nové způsoby jak žít a nová řešení  problémů vytvořených starými energiemi a vnímáním. Tam umístíte svoji energii, a tam se budete cítit jako Bojovník Světla nejpohodlněji!

Zatmění Měsíce 8. října 2014 -
Galaktická a Sluneční časová brána a „restartování“ Země

8. října, bude úplněk ve Skopci, bude také úplné zatmění Měsíce. Bude to druhé zatmění měsíce v roce, první bylo 15. dubna 2014. Toto první zatmění měsíce bylo ve Vahách, a tak jsou obě zatmění navzájem v opozici a zároveň aktivují energie Vah a Skopce. Tato dvě měsíční zatmění jsou Galaktickou i Sluneční časovou bránou, které umožňují posun vlákna Času/Prostoru vaší Pozemské Reality.

První překódování Časové brány umožňuje vynoření Diamantového Bojovníka. Skopec je domem Bojovníka a také dítěte. Tato energie zakódovává Bojovníka, který nese Diamantové Světlo a vyjadřuje Vyšší „nevinnost“, která je v souladu s Božím plánem pro planetu Zemi. Křišťálové děti jsou také Bojovníky Diamantového Světla, a v tuto dobu Světlo září ven! Když se sladíte s touto novou frekvencí, nemůžete si pomoct, abyste necítili vlny vnitřní síly, stejně jako hluboký pocit, že na Zemi bude všechno dobře. Jakmile je Diamantové světlo ukotveno a Diamantoví bojovníci aktivováni, je ve vašich Srdcích, Světelných tělech a ve Světelných mřížkách planety aktivován plán Nové Země.

Druhá oblast, kde toto překódování bude velmi silně cítit, je oblast vztahů. Všechny vztahy, které nejsou v rovnováze, byly a jsou v tomto posledním roce pod tlakem. A v energii Diamantového Světla tento koncept rovnováhy zvláště silně zdůrazňuje a posiluje prvky vzájemného respektu, čestnosti a integrity.

V Diamantovém Světle je to vztah „Božského vládce“, který udržuje nejvyšší vědomí a nejintenzivnější energii. To je, když dva partneři jsou k sobě přitahování na úrovni Duše, aby vyjadřovali své vnitřní Světlo a Záření prostřednictvím vztahu a partnerství. Oba partneři jsou plně vyrovnaní a suverénní v sobě a vytvořili si milující prvotní vztah svou Duší a Vyšším Já. Toto spojení lásky na vnitřních úrovních může být odráženo a projeveno na vnějších úrovních.

Oba partneři jsou schopni splynutí duševních energií v extatickém duševním sjednocení, ale jsou také schopni být individuálními a být celiství v rámci svého osobního práva. Mohou spolu pracovat, nebo si mohou zvolit mít pracovní život vně vztahu. Jakkoli si vybrali vyjadřovat partnerství, vytvoří to pole Světla a Záření, které přinese Radost a Léčení ostatním prostřednictvím síly svého odrazu Božského Plamenu Lásky a Soucitu.

Rekalibrace 10/10

10. října, 10/10, budete mít příležitost projít Planetární časovou bránou, kde budou ve Světelných tělech jednotlivců na Zemi rekalibrovány a aktivovány nové Kódy.

To bude představovat příležitost pro „nový začátek“ na vyšší úrovni vědomí. Co to znamená? To znamená, že v tomto bodě odpadnou mnohé „bloky“ a „těžkosti“ posledních 6 měsíců, a bude to doba, kdy se budete zase moci posunout vpřed.

Na osobní úrovni můžete cítit, že to, co vás drželo zpátky, je nyní odstraněno, a vy se cítíte svobodní začít tvořit novým způsobem a novým směrem. Bude to vyšší úroveň vědomí, než bylo předtím možné, a bude jednodušší tvořit v souladu s vašimi nadějemi a sny.

Na planetární úrovni, ti, kdo se doposud snažili „Časově řídit“ kolektivní vědomí k válce a konfliktu, zjistí, že jejich plány nebudou úspěšné. Vyšší vědomí, které je nyní k dispozici způsobí, že bude velmi jasné, že jejich motivace a tvrzení nejsou v nejvyšším zájmu lidstva a budoucnosti lidstva.

Ještě jednou, budete schopni obrátit pozornost k tvoření Ráje na Zemi, který je vaším „domovem“ na této planetě, a budete cítit, že vaše výtvory budou podporovány novým způsobem.

V době dalších dvou Planetárních časových bran 11/11 (11. listopadu) a 12/12 (12. prosince), jak budete plout vpřed do Nové Reality, budou tyto rekalibrace „jemně vyladěny“.

Novoluní ve Štíru a zatmění Slunce 23. října

Novoluní ve Štíru 23. října a (částečné) zatmění Slunce umožní, aby tyto nové energie byly na Zemi cítit jako posuny Ekonomického systému. V té době, a v říjnu, se může ve finančních kruzích a v bankovním sektoru na Zemi vyskytovat hluboké napětí. Toto napětí vzniká, protože se v oblasti financí a obchodu vynořují nové energie, které začnou nahrazovat staré systémy. Nové Světelné Kódy, které budou ukotvené v době zatmění Slunce pomohou aktivovat tyto posuny a změny.

Na osobní úrovni to bude dobrá doba ke zvážení vašeho finančního života, jestli nechcete přeorganizovat a „rekalibrovat“ svou práci a své finance způsobem, který odráží vaši touhu žít v harmonii se Zemí. Možná pocítíte potřebu vyhledávat a podporovat ostatní, kteří také mají hlubokou touhu žít v harmonii se Zemí a tvořit Mírumilovný a Harmonický život na Zemi ve všech stránkách života.

Může to být také čas zvážit jiný přístup k životu, a jak můžete lépe vyjádřit svou vášeň a radost, a přitom svůj život podporovat finančně. V tomto novém Diamantovém Světle vám bude velmi jasně ukázáno, kam potřebujete vložit svou energii, abyste byli sladěni s vynořující se Novou Zemí a s Diamantovým Světlem.

Milovaní, užijte energie Štíra, abyste se přesunuli přes jakoukoli temnotu, která se může objevit, a jasně viděli, co musí být uděláno, abyste mohli působit jako Diamantový Bojovník Světla a vyzařovat své Světlo do Světa. Nenechte nic, aby vás drželo zpět, když sejete tato semínka tvoření pro další cyklus Světla.

Milovaná Světelná rodino, přejeme vám radostná dobrodružství ve Světle října!

* * * * *
© Celia Fenn,, https://starchildglobal.com/

* viz poselství AA Michaela  prostřednictvím Celie Fenn z konce července 2014 ZDE

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět