Zůstaňte čistí.


Ako sa odpojiť od starých energií, programov duše?

28.07.2014 19:47

K odpojovaniu od starých programov je podľa mojich vhľadov a pocitov potrebná naša aktivita, lebo sa tak stane iba s naším výslovným súhlasom a povolením.
To je krásna ochrana pred nežiadúcimi zásahmi zvonka cez ľudí lebo iné bytosti, ktorým to neprináleží.

Mailom mi prišla napríklad takáto odpojovacia formulka s Láskou:

Ruším a odpojuji veškeré mé negativní programy, závislosti a programy na vytváření těchto programů, veškerá má negativní napojení, a veškerá má psychická zranění, entity a programy na přitahování entit, veškerá má prokletí, uhranutí, uřknutí, účinky černé magie, veškeré mé sliby, smlouvy, úmluvy a závazky a jejich veškeré pečetě ze všech současných, minulých a budoucích i paralelních životů, ze všech dimenzí a časoprostorů. Ruším také veškeré důvody a příčiny, které k nim vedly a veškeré následky a důsledky, které z nich plynou a to ve všech životech a dimenzích. Ruším a odpojuji i veškeré jejich neaktivní i aktivní spouštěče a spouštěče spouštěčů, všechny cykly a zacyklení, virové programy, kopie, návratové programy, pojistky a pojistky pojistek a to do nejvyšší úrovně, a to ve všech časoprostorech a dimenzích. Ruším také vše za všemi ochranami, ve všech vrstvách a discích vědomí, v celé mé rodině a ve všech mých rodových liniích. Ruším také to, co sama nedovoluji vyčistit a veškeré důvody a příčiny, proč to nedovoluji vyčistit. Vše zrušené a odpojené pouštím a odesílám do jiné dimenze, kde to bude ku prospěchu a s láskou přijato. Díry po zrušených programech nahrazuji láskou a světlem. Ruším veškeré důvody a příčiny, které brání přijmutí těchto nových světelných energií lásky. Vše harmonizuji. Od nynějška je má celistvá bytost napojena pouze na pozitivní energie, světlo a lásku.

Děkuji!!! Jsem štastná.

********************************AMEN********************************

 

—————

Zpět