Zůstaňte čistí.


Jak se lze objednat

Objednává se telefonem na čísle 608 338 773  mezi 8.00  a 9.00 hod nebo zkuste štěstí jindy.

Pracovní doba : Podle domluvy.

Pro objednání prvního vyšetření prosím pouze volejte, přes sms nebo mail termín není možné domluvit.

Změna či zrušení již domluvených termínů je možné pouze telefonicky nebo sms na čísle 608 338 773. Změny nebo zrušení objednaného termínu jsou možné nejpozději  24 hodin předem, jinak se má zato, že ke zrušení nedošlo včas. Na oznámení mailem není možné brát zřetel. Pro změnu již domluveného termínu raději volejte s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné přeobjednání v tomtéž týdnu, pokud je to potřebné vzhledem v k vašemu zdravotnímu stavu.

V pochybnostech o domluveném termínu se má  za to, že platí termín dle mých záznamů . Pokud si nejste jisti,  ověřujte si předem Vaše termíny.

Pokud přicházíte dříve či později, napište nebo zavolejte, zda je to možné. Je to ohleduplné vůči lidem před vámi nebo po vás. Není možné prodlužit naše sezení o dobu , kterou jste přišli později, tak s tím prosím počítejte. Pokud přesto přijdete dříve bez ohlášení,  s nejvyšší pravděpodobností vás budu moci vzít až v čase, na který jste objednáni.

Ve výjimečných případech mohu vyjít vstříc zájemcům prací o víkendu nebo o svátcích, kdy si podle domluvených termínů upravuji   program mého osobního volna.