Zůstaňte čistí.


CESTA K DUŠI

Nabízím každému z vás svou pomoc - být Vaší průvodkyní na cestě návratu k přirozenosti a celistvosti člověka.

 

Nabízím všem příchozím s úsměvem a otevřeným srdcem navrácení k přirozenému stavu - stavu zdraví  a duševního souladu uvnitř nás , které se pozitivně odzrcadlí navenek. Jde o propojení duchovní a fyzické stránky člověka a jejich souběžné léčení  tak, aby jste byli šťastní a spokojeni, což se projeví i na Vašem zdraví.

 

Projeví sa na nové kvalitě  - harmonii vztahů k nejbližším, rodině, dětěm i přátelům, k přírode i k našemu širšímu okolí. Společně si ukážeme nový úhel pohledu na věci v našich životech, se kterými jsme se dosud nemohli smířit.

 

Přijala jsem úkol pomoci lidem přirozeně, jak slovem ( psychologické poradenství), tak technologiemi , které byly známé již v pradávných civilizacích Atlantidy, Egypta a Lemurie.

 

Dnes se k temto technologiím znovu vracíme, neboť fungují v souladu s naším tělem i duší. Pomáhají nám navázat kontakt s naší vnitřní přirozeností, s přírodou a tak se navrátit ke stavu celistvosti tak, jak nám byla dána, ke zdraví, štěstí a duševní rovnováze.

 

Udržuji Staré a tvořím Nové, tak mi bylo řečeno a tak i konám. Ctím tradice a nabízím prastaré metody léčení a sebepoznání v novém šatu, současném a světelném tak, jak nám bylo dáno.

Cítím se poctěna a šťastna, když pomáhám uzdravit nejenom tělo, ale i duši příchozích. Děkuji ze srdce všem, kdo mi na této cestě byli a jsou nezištnými pomocníky a oporou.


Bílí šamané se nazývali také strážcemi světla a já pro světlo pracuji. Mé poslání  Léčitelky mohu naplnit pouze jako šamanka tím, že pomohu lidem léčit jejich emoce za pomoci živlů.

Emoční vrstva je druhá vrstva naší DNA  a je klíčová pro udržení naší rovnováhy a propojuje nás se srdcem. Naše srdce může pouze cítit, nedokáže myslet a to je klíčem k cítění, k vytvoření naší vnitřní spirituality, k vyléčení.

Nebuďte překvapeni tím, že u mě v pracovně naleznete pomůcky, které zdánlivě s léčebnými šamanskými technikami nesouvisí.  Přijala jsem poslání a odpovědnost šamanky léčitelky a můj prapůvod cítím v souhvězdí Plejád, kde byly vyspělé přístrojové technologie u léčení samozřejmostí. Navazuji na informace z oblasti kvantové fyziky  a práce s harmonizací energií.

Stále věřím a vím, že člověk má v sobě zakotvené přirozené zdraví , že je předurčen k regeneraci, štěstí a rovnováze. Věřím, že naše duše k nám promlouvá řečí těla a jeho nemocí.

Také však vím, že jakákoliv nemoc či porucha je pouze iluzí  či snem nevědomé části naší mysli.    Pokud se spojíme       s vlastním vnitřním vědomím, dostáváme se do přirozeného stavu rovnováhy. Pokud věříme, že se můžeme uzdravit, uzdravíme se, pokud ne zůstaneme uvíznutí ve falešné iluzi našeho ega, že my jsme pouze těla , že nemoc je přirozená  a že normální být nemocní.     

 

Další mocný impulz ke zásadní změně a dalšímu posunu v mé práci a poslání  jsem dostala

zasvěcením dne 4.1.2014,

kdy jsem za pomoci mé spřízněné duše poznala a přijala svou podstatu bílé šamanky- léčitelky a odpovědnost s ní spojenou. Vykročila jsem touto cestou a zavázala jsem se dále plnit své poslání pod jménem

ATAUÍ.

 

Proč šamanky a proč léčitelky?

Dlouho jsem si nemohla "vzpomenout", avšak právě o úplňku 10.08.2014 jsem se dozvěděla to, co propojilo mé dílčí pocity a představy o mém poslání do jednotného celku:

Úryvek - cit."Až si vzpomenete, Kdo Jste a zaměříte se na to, Čím se Stáváte, zjistíte, že je snadnější projít tímto významným obdobím Přechodu na vaší Planetě, a vyrovnat se s ukončením a změnami, které jsou součástí uvolnění starého a příchodem Nového.To bude obzvlášť intenzívní v tomto období na konci července a začátkem srpna, protože tyto nové energie a frekvence příštího cyklu zaplavují Planetu.Vzpomeňte si také, že tento Přechod zahrnuje posun do nové Diamantové Krystalové Mřížky na Zemi, kde se znovu spojíte s Přírodou a s novými Světelnými Kódy, které se připravují manifestovat novou a udržitelnou Zemi, jakmile budou povolány těmi, kteří procházejí výcvikem, aby se stali novými Šamany na Zemi. V příštích dvou letech, budou mnozí povoláni, aby následovali cestu Nového Pozemského Šamana, a pracovat s přírodou a energiemi Živlů při uvedení Nové Země do manifestace na Planetě prostřednictvím Snů, Ceremonií a Kruhů Síly, stejně tak jako prací se Zemí v komunálních programech a stvoření udržitelných způsobů bytí na Zemi."

Celý text na tomto odkaze:

www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:aa-michael&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

               Jsem stále na cestě a stále přicházejí nové intuitivní vhledy a informace, jak mám pracovat dále.

Mým posláním v této fázi adeptky šamanky léčitelky je léčit svým světlem sebe a ostatní, pomáhat na vzestupu Zemi a  předávat vše, co jsem se dosud naučila ostatním,  pro nejvyšší Dobro nás všech, v souladu s plánem Univerza, právě tady a teď. Pod jménem Atauí budu i nadále léčit srdce své, srdce matky Země  a také duše i těla lidí. Pomáhám lidem vším, co znám  a na co si má duše dosud vzpoměla.

   Až přijde čas, předám dále plejádský způsob jak aktivovat a udržovat vědomou Lásku na Zemi, jak léčit krystalickou           mřížku    Lady Gaii a stát se tak spolutvůrci nového Božího řádu zde na Zemi.

 

I když "nemoci" považuji pouze za přechodný stav nerovnováhy, za mluvu Duše, budu v harmonizaci fyzického těla člověka i nadále používat  celostní přístrojové technologie, které se umísťovaly na nejsilnějších energetických místech země, kde se lidé nejenom léčili ale také navazovali kontakt s Univerzem a jinými civilizacemi. Tím navazuji na technologie, které byly známé již ve starobylé Atlantidě, Amazonii i Egyptě.

Pro léčení duše budu používat spirituální intuitivní terapii, která bude navazovat na principy nových zákonů vědomé lásky a respektovat zákony Boží trojjedinnosti, jenž byly zavedenyv  posledních měsících k našemu prospěchu a z lásky k nám lidem zde na Zemi, jako nový pevný řád.

 

Přeji vám všem nalezení vlastního šťastného a zdravého způsobu Bytí.

S láskou všem Atauí.