Zůstaňte čistí.


PSYCHOSOMATIKA

Psychosomatika je veda o duševných príčinách chorôb.
Len vtedy, ak pochopíme i duševnú príčinu svojich chorôb, môžeme sa stať trvale vyliečenými.
Ako som zistila, u každého človeka môže byť príčina tej istej choroby odlišná. I tak je dobré mať všeobecný prehľad o základých súvislostiach psychosomatiky.
Zákonitosťou je, že svoj život i zdravie si tvoríme sami svojím myslením a postojmi.Čím horšie sa človek cíti, tým väčšia výzva k pochopeniu svojej duše pred ním stojí. Nie je to otázky viny, ani karmy, iba premýšľania, kladenie si otázok a odpovede, tie určite prídu...