Zůstaňte čistí.


PSYCHOSOMATIKA

Psychosomatika je veda o duševných príčinách chorôb.
Len vtedy, ak pochopíme i duševnú príčinu svojich chorôb, môžeme sa stať trvale vyliečenými.
Ako som zistila, u každého človeka môže byť príčina tej istej choroby odlišná. I tak je dobré mať všeobecný prehľad o základných súvislostiach psychosomatiky.
Zákonitosťou je, že svoj život i zdravie si tvoríme sami svojím myslením a postojmi.Čím horšie sa človek cíti, tým väčšia výzva k pochopeniu svojej duše pred ním stojí. Nie je to otázka viny, ani karmy, iba premýšľania a kladenia si otázok.Odpovede, tie určite prídu.