Zůstaňte čistí.


CELOSTNÍ LÉČENÍ

Celostní léčení je léčení, které vnímá člověka jako jeden celek, jeho tělo, mysl, duši.  Léčením těla ovlivňujeme příznivě mysl a opačně, přes pochopení nesprávné myšlenky můžeme uzdravit tělo tam, kde se myšlenka jako nemoc projevila.

Také já tak bytost člověka cítím a respektuji. Celostní medicímu, léčení a přístup považuji za jediný, který opravdu vede k uzdravení člověka jako celistvé bytosti. Respektuji však také svobodnou vůli člověka k uzdravení, či k nemoci. Podle toho ponachávám svým klientům volný prostor a cestu tam, kam mají namířeno. Poradím, doporučím a provázím cestou, která je jim vlastní -  respektuji svobodné rozhodnutí každého z nás.

Říká se : " Pros a bude ti dáno." Já bych si dovolila doplnit: "Mluv a bude ti pomoženo".

Slovo je mocný nástroj, záleží jenom na způsobu a vnitřním záměru s jakým jej použijeme.

Často se říká, že to, co bylo již jednou nahlas vysloveno, nelze vzít zpět a je to pravda. Nevím proč si to často spojujeme s nějakou negativní zkušeností či bolestí, ale je to tak. Proto je  dobré vážit svá slova a udržovat v srdci pozitivní záměr, se kterým je k člověku vysíláme. Slova vyřčená v afektu či hněvu, se míjí účinkem, ale přesto patří k lidské přirozenosti. Slova, které sice hezká nejsou, ale jsou vyslána k druhému s kladným záměrem v srdci, ta jou přijata vždy. Jsou pravdou, která je možná méně příjemná, ale adresát z nich cítí zájem druhého člověka a ví, že to s ním myslí (cítí ) dobře.

Nehodnoť  a neposuzuj jsou hlavními zásadami, kterými se řídím.

Možná proto bývám často poctěna otevřeností lidí, kteří dokáží svěřit mi po telefonu, mně ještě neznámé, velmi osobní a intimní potíže. Na oplátku hned vidím jádro jejich potíží a pokud je poznám osobně, tak také způsob jakým bych mohla pomoci a to mne naplňuje velkým štěstím, protože je to dar který mi byl dán ku pomoci všem potřebným. Já nerozhoduji o tom kdy a pro koho jej mohu použít, to je řízeno shora a pokud má být sděleno vše potřebné v určitou chvíli, stane se tak. Vždy je vše tak, jak má být a tehdy, kdy to má být.

Vždy prosím o vedení a inspiraci, abych v slovech, obrazech nebo písmem dostávala potřebné rady pro příchozí. Tak tvořím také meditace, mandaly, náplně tvůrčích setkání, rady na míru, pomůcky pro své " klienty"...

Tady se trochu pozastavím, neboť pro mne nejsou klienty v tradičním smyslu tohoto slova. Máme srdečný a otevřený vztah, ale nejsme osobními přáteli. Již delší dobu proto hledám vhodnou náhradu za toto slovo, které se mi zdá hodně neosobní a také znehodnocené tím, v jakých souvislostech se používalo. Líbí se mi výraz "potřebný", příchozí , jeden z nás. Zatím vhodnou náhradu nenecházím, v duchu mám oslovení bratři a sestry, ale neodvažuji se je vyslovit nahlas. Všichni jsem jedno, utrpení jednoho sdílím také já, ja částí mne a já jsem částí jiného. Všichni jsme Jedno, jeden celek, jen o tom ještě nevíme...

Ptala jsem se sama sebe jak mohu lidem pomoci ? Dnes už vím,  že jsem průvodkyní na cestě ke obnovení jejich celistvosti, k znovunalezení a obnovení vnitřní rovnováhy a harmonie  s okolním světem.

Vím, že mohu a smím zcela otevřeně a s radostí uvidět, uslyšet a napsat potřebná doporučení a rady těm, kdo přicházejí a kteří žádali celým srdcem Vesmír a Stvořitele všeho, co Je, o pomoc a radu ... Víme, že každá nemoc má svoji duševní příčíinu. Budu ji ráda společně s vámi nalézat, pojmenovávat a léčit slovem, pochopením a přijetím. Nic není náhoda. Pokud jste ke mně přišli pro pomoc a radu ,  dostanete ji. Možná dříve, možná později, ale vždy ji dostanete tehdy, kdy je to pro vás nejlepší. Přijímejme s radostí a vděkem to, co nám je sděleno, vše toto se koná z lásky k nám všem.

Buďme pevní pokorní a silní.

Vaše Atauí